Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Mistrz

 • Tajęcina (pow. rzeszowski), podkarpackie
 • Specjalista
 • 14.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  toptop

  Collins Aerospace, jednostka United Technologies Corp. (NYSE: UTX), jest liderem w zakresie zaawansowanych technologicznie i inteligentnych rozwiązań dla globalnego przemysłu lotniczego i obronnego. Stworzona w 2018 roku przez połączenie UTC Aerospace Systems i Rockwell Collins, Collins Aerospace ma możliwości, kompleksową ofertę i doświadczenie, aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom klientów i wymaganiom szybko rozwijającego się globalnego rynku. Zakłady w Krośnie i podrzeszowskiej Tajęcinie specjalizują się w produkcji części, podzespołów oraz podwozi lotniczych do samolotów cywilnych i wojskowych dla takich odbiorców jak: Boeing, Airbus, Bombardier, Lockheed Martin oraz Gulfstream. Nasze miejsce w strukturze korporacyjnej: UTC → Collins Aerospace → Mechanical Systems (SBU) → Landing Systems (BU)

   

  W związku z poszerzeniem bazy produkcyjnej w Polsce poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Starszy Mistrz

  Miejsce pracy: Tajęcina (pow. rzeszowski)

  ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

  • Odpowiedzialność za nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych i zachowanie zgodności z wymaganiami Systemu Zapewnienia Jakości oraz obowiązującymi w firmie zasadami,
  • Odpowiedzialność za zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz osiągnięcie jak najwyższej efektywności gospodarowania powierzonymi zasobami ludzkimi i technicznymi,
  • Zapewnienie niezbędnych do realizacji zadań zasobów ludzkich oraz odpowiedzialność za rozwój podległych pracowników miedzy innymi poprzez dokonywanie okresowej oceny, szkolenia i nadzór nad planami rozwoju,
  • Odpowiedzialność za stan powierzonych środków technicznych i materiałowych niezbędnych do realizacji zadań produkcyjnych oraz ich efektywne, spełniające wyznaczone cele wykorzystanie,
  • Odpowiedzialność za nadzór nad realizacją planów produkcyjnych oraz koordynację działań z innymi komórkami organizacyjnymi celem zapewnienia wymaganej, jakości wyrobów i terminowości dostaw na czas
  • Kontrola i analiza realizacji zadań produkcyjnych,
  • Prowadzenie działań w celu ustaleniu przyczyn powstałych niezgodności, oraz wdrażania akcji korekcyjnych

  WYMAGANIA

  • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek mechanika i budowa maszyn
  • Min. 4 lata doświadczenia w dozorze produkcji
  • Dobra znajomość przebiegu nadzorowanych procesów,
  • Dobra znajomość zasad planowania i realizacji produkcji i zakupów,
  • Wiedza na temat dokumentacji technicznej i wymagań jakościowych
  • Dobra znajomość przepisów prawa pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska
  • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
  • Znajomość języka angielskiego (mile widziana)

  OFERUJEMY

  • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym i krajowym
  • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emertytalnego po 3 miesiącach od zatrudnienia
  • Możliwość dofinansowania studiów w ramach programu Scholar
  • Atrakcyjny pakiet socjalny, w tym karty MultiSport

  Zainteresowanych kandydatów prosimy
  o przesłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) w języku polskim w terminie do 15-04-2019 za pomocą Aplikuj
  W tytule prosimy podać nazwę stanowiska, na które przesyłana jest aplikacja.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 6a 38-400 Krosno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000310545 o kapitale zakładowym w wysokości 101 257 650,00 PLN opłaconym w całości, numerze NIP: 6842540071, numerze Regon: 180308959, telefon: 13 43 76 600.
  1. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia osoby kandydata w procesie rekrutacji.
  1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia danych osobowych kandydatów na pracowników innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wykonujących w imieniu administratora czynności w toku rekrutacji. Udostępnienie danych następuje z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.
  1. Dane osobowe mogą być przekazanie do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada) oraz do Spółek z Grupy UTC z zachowaniem odpowiednich lub właściwych zabezpieczeń.
  1. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez kandydata zgodą.
  1. Kandydat na pracownika ma prawo do dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych.
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora kandydatowi
   na pracownika przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. W oparciu o dane osobowe kandydatów do pracy, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.