Oferta pracy

Starszy radca

Okręgowy Inspektorat Pracy w OlsztynieO firmie

 • Olsztyn

  Olsztyn, warmińsko-mazurskie
 • Ogłoszenie wygasło 7 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)

Twój zakres obowiązków

 • Czynności administracyjne.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne),

 • co najmniej 3 lata stażu w ramach stosunku pracy,

Mile widziane

 • roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie ogłasza nabór

na stanowisko

Starszy radca – 1 etat

Miejsce pracy: Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Przewiń do profilu firmy

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,

 • praktyczna znajomość systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

 • posiadanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji publicznej

 • umiejętność redagowania pism,

 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,

 • operatywność i samodzielność w wykonywaniu zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) list motywacyjny i życiorys (CV) wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę (tel., e-mail),

b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku,

c) oświadczenia kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje na stronie: www.bip.pip.gov.pl

Miejsce składania dokumentów:

Ze względu na szczególną sytuację związaną z pandemią oferty należy nadsyłać za pomocą operatora pocztowego pod adres:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, ul. Kopernika 29, 10-512 Olsztyn,

z dopiskiem „oferta pracy – starszy radca”.