Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy Referent ds. Administracyjno-Technicznych

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Nowowiejska 22

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie rejestru zgłaszanych awarii;

 • opracowywanie planów remontów bieżących oraz konserwacji;

 • uczestniczenie w komisjach odbiorów technicznych robót remontowych i budowlanych;

 • prowadzenie ewidencji badan okresowych i BHP pracowników jednostki;

 • prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków i terenów przyległych;

 • prowadzenie w SAP inwentaryzacji i likwidacji majątku jednostki;

 • rozliczania ekwiwalentu dla pracowników fizycznych;

 • obsługa całości tematyki zamówień publicznych dla jednostki;

 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego dla każdego obiektu administrowanego przez jednostkę;

 • uczestniczenie w przekazywaniu i przejmowaniu lokali mieszkalnych i użytkowych;

 • nadzór nad pracą dozorców.

Nasze wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe;

 • minimum 4 lata stażu pracy;

 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu podstawowym;

 • znajomość problematyki związanej z obsługa techniczną, przeglądami i kontrolami obiektów;

 • znajomość zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci;

 • znajomość zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;

 • wiedza na temat zasad organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz zasad przygotowania miejsca pracy;

 • znajomość wewnętrznych aktów prawnych Uczelni, w tym w zakresie zadań Głównego Użytkownika Obiektu;

 • umiejętność obsługi systemu SAP w temacie inwentaryzacji i likwidacji majątku;

 • znajomość zasad archiwizacji dokumentów;

 • praktyczna znajomość ustawy Prawo Budowlane, umiejętność prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego;

 • znajomość podstaw kosztorysowania robót budowlanych.

O nas

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta

ds. administracyjno-technicznych w Administracji Budynków Mieszkalnych, w wymiarze pełnego etatu. Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.