Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Starszy referent w Centrum Współpracy Międzynarodowej

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Kpt. Franciszka Żwirki 36

Łódź

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie  i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. W 2016 roku PŁ jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. 

Starszy referent w Centrum Współpracy Międzynarodowej

Opis stanowiska:

 • rekrutacja studentów cudzoziemców na pełen cykl studiów w Politechnice Łódzkiej,
 • bieżąca obsługa studentów cudzoziemców, odbywających w PŁ pełen cykl kształcenia,
 • organizacja wydarzeń oraz spotkań informacyjnych i integracyjnych dla studentów,
 • współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie promocji oferty studiów w PŁ,
 • współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi,
 • realizacja edukacyjnych projektów realizowanych w PŁ,
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (B1+/B2),
 • skrupulatność i dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność wystąpień i prezentacji,
 • umiejętność podejmowania inicjatyw i konsekwencji w działaniu,
 • umiejętność analizy danych,
 • zdolność krytycznego myślenia,
 • biegła obsługa pakietu MS Office.

 

Wymagania dodatkowe:

 • elastyczność i gotowość do wyjazdów zagranicznych,
 • doświadczenie w działalności międzynarodowej, takiej jak: praca
  w środowisku międzynarodowym, studia lub praktyki międzynarodowe,
 • znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego,
 • doświadczenie w redakcji i przygotowywaniu materiałów promocyjnych, w tym graficznych.

 

Wymagane dokumenty:

 1.  Curriculum Vitae.
 2.  List motywacyjny.

 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – Załącznik 1

 4. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej -Załącznik 2

 5. Podpisana zgoda Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) - załącznik 3 (Zgoda na przetwarzanie danych).

Oferowane warunki:
 • umowa o pracę na czas określony (zastępstwo; z możliwością dalszej współpracy),
 • praca w międzynarodowym środowisku,
 • możliwość aktywnego rozwoju zawodowego, podnoszenie i nabywanie nowych kwalifikacji (wyjazdy krajowe i zagraniczne, szkolenia).

 

PŁ zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami oraz do przeprowadzenia procesu rekrutacji w formie zdalnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Zgłoszenia zawierające: CV ze zdjęciem, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.

Ogłoszenie archiwalne