Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy referent w Dziale Kadr i Płac

Polskie Radio S.A.O firmie

Polskie Radio S.A.

aleja Niepodległości 77/85

Warszawa

POLSKIE  RADIO  S.A.

ogłasza rekrutację na stanowisko
starszy referent
w Dziale Kadr i Płac
Biura Finansów i Kadr

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • obsługę kadrowo-płacową pracowników, w tym prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej związanej z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy,
 • terminowe naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz ubezpieczeń społecznych (rozliczanie godzin nadliczbowych, urlopów, zwolnień lekarskich, umów cywilno-prawnych),
 • ewidencjonowanie oraz weryfikację dokumentacji związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy,
 • prowadzenie i archiwizację akt osobowych pracowników,
 • bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych,
 • wspieranie pracowników w kwestiach związanych z obszarem kadrowo-płacowym, współpracę z kierownikami komórek organizacyjnych w tym zakresie.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • minimum wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe,
 • minimum 1 rok doświadczenia w zakresie obsługi kadrowo-płacowej,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, naliczania wynagrodzeń (z umów o pracę i umów cywilnoprawnych), ubezpieczeń społecznych i podatków, planowania i rozliczania czasu pracy, mile widziana znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem cudzoziemców,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word),
 • umiejętności interpersonalne, komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów z innymi współpracownikami,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego (m. in. szkolenia, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji),
 • doskonałą lokalizację przy metrze,
 • bezpłatny parking przy siedzibie firmy,
 • bogaty program socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, biletów do kina i teatru, karty Multisport),
 • prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach,
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w renomowanym towarzystwie funduszy inwestycyjnych,
 • możliwość pracy zdalnej/hybrydowej (z związku ze stanem epidemii).
Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny można składać drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj w terminie: do 16.04.2021 r. 
W tytule e-maila prosimy podać dopisek: DKiP- starszy referent

Prosimy o zamieszczenie w ofercie następującej klauzuli wraz z podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie, liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach przez Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko starszego referenta, jak również na potrzeby ewentualnych powtórzonych procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko, w okresie następnych 6 miesięcy.

Zostałem/am poinformowany/a, że:

Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. Dane będą przetwarzane, zgodnie z wymogami przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody, w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, wyłącznie w celach, których dotyczy zgoda. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnego oraz w związku z realizacją celu przetwarzania. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, modyfikacji, uzupełnienia, przenoszenia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do ich usunięcia. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych i złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Mam prawo odwołania wyrażonej zgody w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą odwołania zgody.

Administrator Danych poinformował mnie, że w sprawach związanych z moimi danymi należy kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected]

……………..........................………………………………..

(data i podpis osoby biorącej udział w rekrutacji)

 

Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższej formule nie będą rozpatrywane.

Uwagi dodatkowe:

 1. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania kandydatów.

Ogłoszenie archiwalne