Specjalista/WPI/Warszawa/2020
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt:
- Telefon: 197 97 lub 32 604 30 01 (z zagranicy)
- Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”).
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są
- w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:
medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące) 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. 
Informujemy, że:
1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
- E-mail: [email protected]
- Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. 
 

*Złoty Bankier 2019 – Getin Bank zajął trzecie miejsce w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii „Złoty Bank 2019 - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. Bank został również wyróżniony w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”.

**Przyjazny Bank Newsweeka 2018 – Getin Bank zajął trzecie miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego”, drugie miejsce w kategoriach „Bankowość Internetowa” i „Bankowość Mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2018, dostępnym na newsweek.pl.

***Solidny Pracodawca Roku 2019 – Getin Noble Bank otrzymał wyróżnienie w kategorii ogólnopolskiej w 2019 r., przyznawane przedsiębiorstwom i instytucjom najrzetelniejszym pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.

Getin Noble Bank S.A.

Starszy Specjalista Automatyzacji Procesów

Getin Noble Bank S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Getin Noble Bank S.A.

Przyokopowa 33

Warszawa

Starszy Specjalista Automatyzacji Procesów
Warszawa

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za:

 • Konfigurowanie procesów biznesowych w systemie typu workflow (Platforma Ferryt);
 • Zbieranie wymagań biznesowych, sporządzanie specyfikacji biznesowej i technicznej do projektowanych procesów;
 • Mapowanie, automatyzacja i optymalizacja procesów;
 • Współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi w Banku w zakresie ustalania kształtu procesów sprzedażowych i obsługowych;
 • Bieżący monitoring i wsparcie procesów produkcyjnych.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Praktycznej umiejętność konfiguracji procesów w systemie Ferryt;
 • Minimum 2 letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku zdobyte w bankowości, firmach technologicznych lub consultingu;
 • Wykształcenia wyższego; preferowane kierunki ekonomiczne, informatyczne i pokrewne;
 • Bardzo dobrej znajomości rynku w obszarach usług bankowych;
 • Doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów;
 • Doświadczenia we współpracy z jednostkami biznesowymi, IT, wsparcia i innymi;
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w tym Excel, Project;
 • Dobrej znajomości narzędzi CASE: m.in Enterprise Architect;
 • Wytrwałości w dążeniu do celu;
 • Komunikatywności oraz umiejętności negocjacji;
 • Umiejętności analitycznego myślenia, skrupulatności i rzetelności;
 • Doskonałej organizacji czasu pracy.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Dostę do platformy MyBenefit z szeroką ofertą benefitów (bilety do kina, teatru, dofinansowanie do karty Multisport itp.);
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy.

Nasza praca została zauważona
i doceniona w prestiżowych rankingach:

opis
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na poniższy adres:
[email protected]

z dopiskiem Specjalista/WPI/Warszawa/2020

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Starszy Specjalista Automatyzacji ProcesówNumer ref.: Specjalista/WPI/Warszawa/2020

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za:

 • Konfigurowanie procesów biznesowych w systemie typu workflow (Platforma Ferryt);
 • Zbieranie wymagań biznesowych, sporządzanie specyfikacji biznesowej i technicznej do projektowanych procesów;
 • Mapowanie, automatyzacja i optymalizacja procesów;
 • Współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi w Banku w zakresie ustalania kształtu procesów sprzedażowych i obsługowych;
 • Bieżący monitoring i wsparcie procesów produkcyjnych.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Praktycznej umiejętność konfiguracji procesów w systemie Ferryt;
 • Minimum 2 letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku zdobyte w bankowości, firmach technologicznych lub consultingu;
 • Wykształcenia wyższego; preferowane kierunki ekonomiczne, informatyczne i pokrewne;
 • Bardzo dobrej znajomości rynku w obszarach usług bankowych;
 • Doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów;
 • Doświadczenia we współpracy z jednostkami biznesowymi, IT, wsparcia i innymi;
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w tym Excel, Project;
 • Dobrej znajomości narzędzi CASE: m.in Enterprise Architect;
 • Wytrwałości w dążeniu do celu;
 • Komunikatywności oraz umiejętności negocjacji;
 • Umiejętności analitycznego myślenia, skrupulatności i rzetelności;
 • Doskonałej organizacji czasu pracy.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Dostę do platformy MyBenefit z szeroką ofertą benefitów (bilety do kina, teatru, dofinansowanie do karty Multisport itp.);
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na poniższy adres:

Ogłoszenie archiwalne