Oferta pracy

Starszy Specjalista Compliance

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa na zastępstwo
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • swoją pracą przyczyniasz się do zapewnienia działania banku zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami rynkowymi i wytycznymi regulatorów,

 • masz wpływ na kształtowanie metod identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka braku zgodności,

 • identyfikujesz, oceniasz i monitorujesz ryzyko braku zgodności występujące w procesach funkcjonujących w banku,

 • uczestniczysz w procesie zarządzania konfliktami interesów, prowadzisz rewizję w tym obszarze, w tym utrzymujesz wewnętrzny rejestr,

 • uczestniczysz w procesie wyjaśniania zgłoszeń o naruszeniach i monitorujesz wdrażanie działań naprawczych,

 • opracowujesz raporty wewnętrzne, formułujesz samodzielne opinie i zalecenia oraz monitorujesz status ich wdrażania,

 • opiniujesz zewnętrzną i wewnętrzną dokumentację pod kątem zapewnienia zgodności,

 • uczestniczysz w koordynowaniu procesu informowania o zmianach prawnych w banku, oceniasz samodzielnie wpływ zmian na działalność Banku oraz monitorujesz sposób ich wdrożenia,

 • uczestniczysz we wdrażaniu kluczowych projektów regulacyjnych i biznesowych, w których monitorujesz poziom zgodności i udzielasz porad,

 • wdrażasz w banku rekomendacje, standardy i zasady postępowania wynikające m.in. Programu zgodności Grupy Credit Agricole oraz wytyczne i standardy wynikające ze rekomendacji, stanowisk i decyzji regulatorów,

 • projektujesz i monitorujesz określone wskaźniki KPI i KRI, w szczególności w obszarze MiFID.

Nasze wymagania

 • masz wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze (alternatywne kierunki: administracja, ekonomia),

 • masz minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa i zarządzaniem ryzykiem,

 • uczestniczyłeś/-aś we wdrażaniu istotnych zmian prawnych i regulacyjnych (w obszarze MiFID),

 • posiadasz wiedzę z zakresu prawa bankowego, ochrony konsumenta, wymogów MiFID,

 • znasz dobrze produkty bankowe, w tym instrumenty finansowe,

 • masz zdolności analityczne,

 • biegle posługujesz się pakietem MS Office (Excel, Word, PowerPoint),

 • potrafisz samodzielnie organizować swoją pracę i efektywnie realizować powierzone zadania, również pod presją czasu,

 • znasz w dobrym stopniu język angielski (w mowie i piśmie), co umożliwia Ci swobodą komunikację,

 • wykazujesz się inicjatywą w poszukiwaniu nowych rozwiązań i optymalizacji procesów,

 • jesteś osobą skrupulatną i dociekliwą, która lubi poszerzać swoją wiedzę i horyzonty,

 • potrafisz pracować w zespole oraz lubisz pracę w dynamicznym otoczeniu,

 • mile widziane jest, jeśli doświadczenie w pracy zdobywałeś w dziale compliance w instytucji finansowej.

To oferujemy

 • Rodzaj umowy: na czas określony w celu zastępstwa

  • Benefity

  • dofinansowanie zajęć sportowych

  • prywatna opieka medyczna

  • dofinansowanie nauki języków

  • dofinansowanie szkoleń i kursów

  • ubezpieczenie na życie

  • możliwość pracy zdalnej

  • zniżki na firmowe produkty i usługi

  • opieka stomatologiczna

  • firmowa drużyna sportowa

  • program emerytalny

  • firmowa biblioteka

  • brak dress code’u

  • gry wideo w pracy

  • strefa relaksu

  • dodatkowe świadczenia socjalne

  • dofinansowanie wypoczynku

  • dofinansowanie wakacji dzieci

  • program rekomendacji pracowników

  • inicjatywy dobroczynne

  • wellbeing

  Etapy rekrutacji
  1

  Selekcja CV

  2

  Rozmowa rekrutacyjna

  Credit Agricole Bank Polska S.A.

  Należymy do Grupy Crédit Agricole, która jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie. Grupa funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. Dziś to numer 1 w Europie w bancassurance i zarządzaniu aktywami. Na całym świecie jest nas już ponad 140 tysięcy osób, które wspierają klientów w 47 krajach. Pod obecną nazwą działamy od 2011 roku, ale nasza historia sięga znacznie głębiej. W latach 90-tych funkcjonowaliśmy jako Bank Świętokrzyski, a od 2001 roku, po wejściu do Polski Grupy Crédit Agricole – jako znany wielu z Was Lukas Bank.

  W banku pracuje ponad 4500 osób. Znajdziecie nas w centrali we Wrocławiu i Warszawie, w Centrach Korporacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, a nasi doradcy wspierają klientów w placówkach w całej Polsce.

  Jesteśmy różnorodni – pracują u nas przedstawiciele czterech pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z). Każdego dnia współpracujemy i wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Podpisaliśmy też Kartę Różnorodności. Doceniamy to, że jesteśmy z różnych miejsc i różnych pokoleń.

  Stawiamy człowieka w centrum naszych działań – otrzymaliśmy certyfikat Wellbeing Leader 2020. Docenione zostały podejmowane przez nas akcje na rzecz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Jesteśmy też zaangażowani społecznie i ekologicznie. Zależy nam na tym, aby było #mniejplastiku

  Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczeństwo, gwarantując stabilność zatrudnienia w tym zmieniającym się świecie. Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem. W placówkach bankowych wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa zgodnie z rekomendacją GIS i Ministerstwa Zdrowia. We wszystkich naszych budynkach wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

  Przewiń do profilu firmy

  Twój Zespół

  Jesteśmy 8-osobowym zespołem, tworzącym Biuro Zgodności w Departamencie Compliance, który przede wszystkim skupiony jest na zadaniach związanych z efektywnym zarządzaniem ryzykiem braku zgodności (identyfikacja, ocena, kontrola, monitorowanie ryzyka braku zgodności oraz raportowanie w tym zakresie). Projektujemy, wdrażamy metodyki i standardy postępowania dla pracowników banku, kluczowe wskaźniki ryzyka oraz monitorujemy ich stosowanie. Dbamy o zapewnienie zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Uczestniczymy w kluczowych projektach wdrożeniowych w kontekście zapewnienia zgodności. Cenimy sobie otwartość na nowe wyzwania, współpracę, zaangażowanie oraz skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań. Dbamy o przyjazną atmosferę oraz pozytywne nastawienie do wykonywanych obowiązków.

  Programy dla pracowników

  • Power People to program, którego celem jest kreowanie kultury pracy, która rozwija sprawną, elastyczną i zwinną organizację, odpowiedzialną społecznie oraz wykorzystuje siłę różnorodności i wspiera energię do działania na co dzień.

  • Dzielmy się wiedzą funkcjonuje w naszym banku od 2010 roku, kiedy powstała idea projektu który miał połączyć potrzebę zgłębiania specjalistycznej wiedzy bankowej z pasją osób, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem.

  • MOVE&CO - rozwijamy i inspirujemy naszych managerów bo MOVE&CO to Managment, Opportunities, Values, Engagement & Connect, Cooperate, Co-develop, Communicate.

  • Kompas CAriery – program, który ma na celu wsparcie rozwoju i mobilności wewnątrz organizacji. Pomagamy w wyborze wewnętrznej ścieżki kariery, organizujemy szkolenia i wspieramy w przygotowaniu do rekrutacji wewnętrznych.

  • Innovation Lab, to zespół innowacji. W nim tworzymy i testujemy nowe idee, a te wybrane następnie przekształcamy w innowacyjne rozwiązania, które przynoszą nową wartość dla nas i naszych klientów.