Starszy specjalista ds. administracyjnych

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.AO firmie

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A

aleja Różana 2

Chorzów

top

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie zatrudni w charakterze:

Starszy specjalista ds. administracyjnych
Miejsce pracy: Chorzów

Zadania:

 • Opracowywanie planów działania sekcji dotyczących gospodarowania mieniem.
 • Współpraca w zakresie organizacji przetargów; przygotowywanie i opracowywanie przedmiotu zamówienia (SIWZ).
 • Praca w komisjach likwidacyjnych środków trwałych.
 • Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych we współpracy z Zespołem ds. Rozliczeń i Umów.
 • Prowadzenie ubezpieczeń majątkowych.
 • Administrowanie i zarządzanie majątkiem Spółki wg komórek podległych zajmowanemu stanowisku.
 • Poszukiwanie i wykorzystywanie nowych źródeł finansowania dla poprawy stanu administracyjnego Spółki.
 • Nadzorowanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki składnikami majątkowymi.
 • Prace związane z opracowaniem i utrzymaniem w stałej aktualności planów na wypadek zdarzeń kryzysowych.
 • Nadzór nad wszystkimi sprawami z zakresu ekologii i ochrony środowiska w tym:
  • nadzór nad obliczaniem i odprowadzaniem opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • nadzór nad gospodarką odpadami.
 • Zarządzanie flotą samochodową, nadzorowanie sposobu użytkowania aut służbowych, zawieranie umów ubezpieczenia, podpisywanie umów z warsztatami serwisującymi i naprawiającymi auta, wymianę opon, przekazanie samochodów kolejnym użytkownikom.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem sprzętu i środków transportu Spółki, a w szczególności:
  • prowadzenie rejestru kart drogowych,
  • prowadzenie rejestru wydawania zużycia,
  • dbałość o stan techniczny pojazdów i sprzętu Spółki,
  • racjonalne gospodarowanie pojazdami i sprzętem Spółki,
  • prowadzenie dokumentacji pojazdów i sprzętu,
  • dokonywanie wszelkich działań przed odpowiednimi organami związanymi z posiadanymi pojazdami,
  • właściwe przechowywanie sprzętu.
 • Zarządzanie zapleczem socjalnym i biurowym Spółki – a w szczególności dbanie o zaopatrzenie w niezbędne materiały biurowe, artykuły spożywcze i wyposażenie budynku.
 • Koordynacja wykorzystania powierzchni biurowej.
 • Nadzór nad toaletami publicznymi.
 • Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie utrzymania czystości i porządku na obiektach.
 • Prowadzenie stosownej dokumentacji służbowej (zapisy, notatki, raporty) określone przez przełożonych.
 • Współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i innymi służbami publicznymi oraz udzielanie im niezbędnej pomocy dla zapewnienia porządku publicznego na terenie Parku.
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej dotyczącej drewna po wycinkowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, O odpadach.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
 • Doświadczenie w administrowaniu majątkiem.
 • Doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z gospodarką odpadami.
 • Doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z utrzymaniem sprzętu i środków transportu.
 • Doświadczenie w zarządzaniu flotą samochodową.
 • Doświadczenie w zaopatrzeniu i prowadzeniu gospodarki magazynowej.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV / życiorys.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie o niekaralności.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie zgodne z przyjętym regulaminem Spółki.
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Pakiet socjalny.
 • Prywatną opiekę medyczną.

Jeżeli chcesz pracować z nami przyślij swoje CV za pomocą przycisku aplikowania lub za pomocą poczty na adres:

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im.Gen. Jerzego Ziętka S.A
W Chorzowie Aleja Różana 2, 41-500 Chorzów
 
Oferty należy składać do dnia 14.02.2020 roku
 

Jeżeli Twoja kandydatura odpowiada stawianym wymaganiom zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
bottom

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie zatrudni w charakterze:

Starszy specjalista ds. administracyjnych

Zadania:

 • Opracowywanie planów działania sekcji dotyczących gospodarowania mieniem.
 • Współpraca w zakresie organizacji przetargów; przygotowywanie i opracowywanie przedmiotu zamówienia (SIWZ).
 • Praca w komisjach likwidacyjnych środków trwałych.
 • Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych we współpracy z Zespołem ds. Rozliczeń i Umów.
 • Prowadzenie ubezpieczeń majątkowych.
 • Administrowanie i zarządzanie majątkiem Spółki wg komórek podległych zajmowanemu stanowisku.
 • Poszukiwanie i wykorzystywanie nowych źródeł finansowania dla poprawy stanu administracyjnego Spółki.
 • Nadzorowanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki składnikami majątkowymi.
 • Prace związane z opracowaniem i utrzymaniem w stałej aktualności planów na wypadek zdarzeń kryzysowych.
 • Nadzór nad wszystkimi sprawami z zakresu ekologii i ochrony środowiska w tym:
  • nadzór nad obliczaniem i odprowadzaniem opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • nadzór nad gospodarką odpadami.
 • Zarządzanie flotą samochodową, nadzorowanie sposobu użytkowania aut służbowych, zawieranie umów ubezpieczenia, podpisywanie umów z warsztatami serwisującymi i naprawiającymi auta, wymianę opon, przekazanie samochodów kolejnym użytkownikom.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem sprzętu i środków transportu Spółki, a w szczególności:
  • prowadzenie rejestru kart drogowych,
  • prowadzenie rejestru wydawania zużycia,
  • dbałość o stan techniczny pojazdów i sprzętu Spółki,
  • racjonalne gospodarowanie pojazdami i sprzętem Spółki,
  • prowadzenie dokumentacji pojazdów i sprzętu,
  • dokonywanie wszelkich działań przed odpowiednimi organami związanymi z posiadanymi pojazdami,
  • właściwe przechowywanie sprzętu.
 • Zarządzanie zapleczem socjalnym i biurowym Spółki – a w szczególności dbanie o zaopatrzenie w niezbędne materiały biurowe, artykuły spożywcze i wyposażenie budynku.
 • Koordynacja wykorzystania powierzchni biurowej.
 • Nadzór nad toaletami publicznymi.
 • Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie utrzymania czystości i porządku na obiektach.
 • Prowadzenie stosownej dokumentacji służbowej (zapisy, notatki, raporty) określone przez przełożonych.
 • Współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i innymi służbami publicznymi oraz udzielanie im niezbędnej pomocy dla zapewnienia porządku publicznego na terenie Parku.
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej dotyczącej drewna po wycinkowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, O odpadach.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
 • Doświadczenie w administrowaniu majątkiem.
 • Doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z gospodarką odpadami.
 • Doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z utrzymaniem sprzętu i środków transportu.
 • Doświadczenie w zarządzaniu flotą samochodową.
 • Doświadczenie w zaopatrzeniu i prowadzeniu gospodarki magazynowej.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV / życiorys.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie o niekaralności.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie zgodne z przyjętym regulaminem Spółki.
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Pakiet socjalny.
 • Prywatną opiekę medyczną.

Jeżeli chcesz pracować z nami przyślij swoje CV za pomocą przycisku aplikowania lub za pomocą poczty na adres:

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im.Gen. Jerzego Ziętka S.A
W Chorzowie Aleja Różana 2, 41-500 Chorzów
 
Oferty należy składać do dnia 14.02.2020 roku
 

Jeżeli Twoja kandydatura odpowiada stawianym wymaganiom zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy