Oferta pracy

Starszy specjalista ds. analiz i optymalizacji procesów w kanałach sprzedaży (optymalizacja doświadczenia omnichannel)

mBank S.A.

 • Łódź, łódzkie

 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
Starszy specjalista ds. analiz i optymalizacji procesów w kanałach sprzedaży (optymalizacja doświadczenia omnichannel)Numer ref.: KBA/103/0721

Wydział Optymalizacji Doświadczenia Omnichannel prowadzi oraz koordynuje projekty, których celem jest optymalizacja wielokanałowej ścieżki interakcji klienta z bankiem. Dostarczamy narzędzia oceny efektywności pracowników. Poza optymalizacją w kanałach front office współpracujemy z jednostkami odpowiedzialnymi za rozwój kanałowych cyfrowych, gdzie wspólnie prowadzimy prace w myśl strategii Digital i Mobile First.

 

Zadania i wyzwania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • analizowanie skuteczność działań sprzedażowych banku na poszczególnych segmentach klientów w danym kanale komunikacji,
 • wykorzystywanie narzędzi i języków bazodanowych (SQL) do przygotowywania raportów i analiz ad hoc,
 • monitoring zachowań klientów w naszych kanałach komunikacji ze szczególnym naciskiem na system transakcyjny mBanku oraz aplikację mobilną,
 • współpraca z zespołami tworzącymi platformę mobilną oraz internetową,
 • analiza oraz identyfikacja obszarów do optymalizacji w całej ścieżce klientowskiej,
 • rozwój platformy raportowej mBanku,


 

Aplikuj, jeśli:

 • znasz język SQL/Oracle,
 • znasz Excela na poziomie podstawowym,
 • masz rozwinięte umiejętności analityczne,
 • wyróżniasz się komunikatywnością, wnikliwością i odwagą, a w trakcie negocjacji bazujesz na logicznej argumentacji,
 • znasz język angielski na poziomie komunikatywnym,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość platform takich jak Microsoft Power BI.

 

Nasza propozycja to zatrudnienie na umowę o pracę.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronyd[email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne