Ta oferta pracy jest nieaktualna od 19 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Specjalista ds. Audytu w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-03-06

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

  Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

  Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

  Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  Starszy Specjalista ds. Audytu
  w Departamencie Kontroli
  i Audytu Wewnętrznego
  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wdrażanie procedury kontroli zarządczej,
  • opracowywanie projektu planu działalności PGW WP,
  • opracowywanie projektu sprawozdania z wykonania planu działalności PGW WP,
  • monitorowanie realizacji celów i zadań ujętych w planie działalności PGW WP,
  • udział w przygotowaniu projektu oświadczenia Prezesa PGW WP o stanie kontroli zarządczej,
  • udział w realizacji zadań audytowych pod nadzorem audytora wewnętrznego,
  • przygotowywanie materiałów do planu działania Prezesa PGW WP i sprawozdania z jego realizacji,
  • zbieranie informacji bieżących dla potrzeb audytu i kontroli zarządczej,
  • przeprowadzanie analiz,
  • opracowywanie informacji.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe,
  • dwuletnie doświadczenie zawodowe,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, przepisów Prawa wodnego oraz przepisów postępowania administracyjnego,
  • ukończone studia podyplomowe lub kursy w zakresie audytu wewnętrznego będą dodatkowym atutem. 

  Kandydatów posiadających:

  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dobrą organizację pracy własnej,
  • nastawienie na rozwiązywanie problemów,
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność, gotowość do odbywania podróży służbowych oraz pracy w terenie,
  • bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office: w szczególności Excel oraz Powerpoint,
  • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych,
  • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.

  zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
  • niezbędne narzędzia pracy,
  • wspierające środowisko pracy,
  • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
  • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń.

  Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ

  Oferty należy składać w terminie do: 05.04.2019 r.

  Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
  Uprzejmie informujemy, 
  że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   [email protected]

  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 14.08.2019 r.

  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.