Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 • Cementowa 8
  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
 • rekrutacja zdalna

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Cementowa 8

Kraków

Wieloletnie doświadczenie Instytutu w zakresie B+R oraz wdrożeń przemysłowych pozwoliło stworzyć wyselekcjonowaną ofertę dla biznesu obejmującą zakresem pełen ciąg badawczo-rozwojowy i technologiczny. Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jako jeden z największych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz realizuje badania ze wszystkich obszarów związanych z materiałami budowlanymi, szkłem, ceramiką techniczną, medyczną i balistyczną, a także z biomateriałami i ochroną środowiska. Obecnie prace skupiają się również nad zastosowaniem energooszczędnych i niskoemisyjnych technologii w budownictwie modułowym. Instytut z siedzibą w Krakowie od 70 lat specjalizuje się w badaniach naukowych, a dotychczasowe doświadczenie z biegiem lat procentuje postrzeganiem go jako wiarygodnego i rzetelnego partnera biznesowego na rynku krajowym i europejskim. Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych stanowi istotną część polskiego środowiska naukowo-badawczego łączącą osiągnięcia praktyki przemysłowej wraz z wysokim poziomem badań naukowych, który na przestrzeni ostatnich lat znacząco wzrasta.

Starszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zasadniczy zakres obowiązków

Do obowiązków pracownika należeć będzie wykonywanie obowiązków dot. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późn. zm.).

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Doświadczenie: co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów i norm z zakresu BHP,
 • Umiejętność interpretacji i zastosowania przepisów prawnych BHP,
 • Umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji bhp i p.poż,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • Dokładność oraz terminowość w wykonywanej pracy,
 • Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji,
 • Umiejętność dobrej komunikacji i współpracy w zespole,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych,
 • Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.

Cechy osobowościowe

Obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, terminowość, zdyscyplinowanie, uczciwość, wysoka kultura osobista, konsekwencja i odpowiedzialność w działaniu, umiejętność pracy pod presją czasu, zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków, dyspozycyjność.

Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Życiorys zawodowy – CV.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie: www.icimb.pl/o-instytucie/polityka-prywatnosci/obowiazek-informacyjny o następującej treści:
 3. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                               z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)„ oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie: www.icimb.pl/o-instytucie/polityka-prywatnosci/obowiazek-informacyjny

   

  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata
  w dokumentach aplikacyjnych. Kandydaci wybrani do rozmów rekrutacyjnych zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w terminie wyznaczonej rozmowy rekrutacyjnej następujących dokumentów:

 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 5. Kopie dokumentów poświadczające 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 6. Kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
 7. Kopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego.

Warunki pracy

 • Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków 
 • Ze względu na strukturę organizacyjną Ł-ICIMB, konieczność wykonywania cyklicznych wizyt (w trybie delegacji służbowych) w pozostałych lokalizacjach Instytutu w Warszawie, Gliwicach oraz Opolu.
 • Wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
 • Świadczenia dodatkowe: świadczenia socjalne z ZFŚS i inne zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Ł-ICiMB

Dodatkowo:

 • Odpowiedzialna i ciekawa praca w Instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz o ugruntowanej pozycji w środowisku.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Motywacyjny system wynagradzania.

Ogłoszenie archiwalne