Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa w Dziale Bezpieczeństwa PIG-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyO firmie

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Rakowiecka 4

Warszawa

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko:

starszy specjalista ds. bezpieczeństwa
w Dziale Bezpieczeństwa PIG-PIB

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa

Opis stanowiska pracy:

 • Kontrola nad prawidłowym zaprojektowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem zasad oraz mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo IT;
 • Udział w testach i ocenie rozwiązań bezpieczeństwa IT;
 • Obsługa zabezpieczeń sieci i systemów przed atakami;
 • Monitorowanie bezpieczeństwa IT i raportowanie wszelkich incydentów naruszenia bezpieczeństwa;
 • Koordynowanie niezależnych audytów bezpieczeństwa oraz przeprowadzanie wewnętrznych audytów;
 • Administrowanie systemem EZD, w tym konfigurowanie i aktualizowanie systemu;
 • Implementowanie formularzy i procesów elektronicznego obiegu dokumentów w systemie EZD;
 • Testowanie i weryfikowanie zmian w systemie EZD i integracji z innymi systemami oraz współpraca
  z dostawcą systemu;
 • Wspieranie użytkowników w pracy w systemie EZD oraz niezwłoczne podejmowanie działań
  w sytuacjach awaryjnych;
 • Wspieranie użytkowników przy integracji z systemami współpracującymi z EZD (m.in. ePUAP).

Wymagania;

 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość zagadnień BCM i zarządzania ryzykiem IT,
 • Znajomość pakietu Excel wraz z Visual Basic oraz pozostałych narzędzi pakietu MS-Office,
 • Znajomość zagadnień VPN ,IPS, DLP,
 • Doświadczenie w zapewnieniu wsparcia użytkownika końcowego,
 • Umiejętności analityczne,
 • znajomość systemu EZD PUW
 • Umiejętność efektywnej wizualizacji danych analitycznych,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Systematyczność oraz bardzo dobra organizacja czasu prac,
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB;
 • elastyczny czas pacy (rozpoczęcie pracy w godz. 6-10);
 • benefity pozapłacowe (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę Multisport);
 • rozbudowany pakiet socjalny;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie ze wzorem; zamieszczonym na końcu ogłoszenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i doświadczenie w pracy zawodowej;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa

Dział spraw personalnych z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko starszy specjalisty
ds. bezpieczeństwa”
z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Osobiście:

w kancelarii ogólnej, pokój nr 1 w godz. 08:15 – 16:15 w zamkniętej kopercie

z dopiskiem:  „Rekrutacja na stanowisko starszy specjalista ds. bezpieczeństwa”.

z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Mailowo za pomocą przycisku do aplikowania z tytułem: „Rekrutacja na stanowisko starszy specjalista ds. bezpieczeństwa”.

Oferty należy składać do dnia 22.02.2021 roku.

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 515572103;
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Działu spraw personalnych
  w terminie ustalonym w ogłoszeniu.
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM
 
Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.
 
.........................................
                                                                                                Data i podpis

Ogłoszenie archiwalne