Oferta pracy

Starszy Specjalista ds. BHP - koordynator BHP w spółkach obszaru biznesowego Industrial Services

Climbex Sp. z o.o.

 • Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)

Twój zakres obowiązków

 • Koordynowanie działań BHP w spółkach wchodzących za zakres obszaru biznesowego Industrial Services

 • Realizowanie zadań i procedur wynikających z przepisów BHP

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy przestrzegania przepisów i zasad BHP i PPOŻ w miejscach wykonywania usług

 • Sporządzanie, przegląd i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

 • Współudział w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników w zakresie BHP

 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy - sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 • Reprezentowanie firmy w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi z obszaru BHP

 • Przygotowywanie niezbędnych raportów i statystyk

 • Udział we wdrażaniu, utrzymaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i dbałość o jego funkcjonowanie w spółkach

 • Koordynowanie procesów związanych z BHP z wdrożonym systemem jakości

 • Monitorowanie/kontrola poprawności wykonania prac zgodnie z procedurami/standardami BHP klienta i krajowymi przepisami BHP

 • Weryfikowanie, zatwierdzanie planu BIOZ/IBWR/Ocen Ryzyka, planów prac, innej dokumentacji występującej w miejscu prowadzenia usługi

 • Aktywny udział w programie zgłaszania sytuacji niebezpiecznych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych

 • Współpraca z uczestnikami procesu realizacji usługi (dział handlowy, dział operacyjny, BHP klienta)

 • Udział w naradach koordynacyjnych i spotkaniach dot. realizowanych projektów

 • Opiniowanie dokumentacji (SIWZ, BIOZ, projektów wykonawczych itp.) pod kątem BHP i PPOŻ

 • Tworzenie i opiniowanie wewnętrznych instrukcji / procedur w zakresie BHP

 • Koordynowanie badań i pomiarów czynników środowiska pracy wraz z prowadzeniem obowiązującej dokumentacji

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub studia podyplomowe z zakresu BHP

 • Min 3-letnie doświadczenie zawodowe w służbie BHP w pracy na podobnym stanowisku

 • Znajomość aktualnych wymogów prawnych w zakresie BHP; stałe i samodzielne podnoszenie wiedzy

 • Znajomość zagadnień związanych z doskonaleniem systemu ISO bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Znajomość przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach produkcyjnych

 • Doświadczenie w pracy z obsługą zakładów produkcyjnych, budowlanych i energetycznych

 • Dyspozycyjność oraz gotowość do częstych wyjazdów służbowych do zakładów na terenie całej Polski

 • Nowoczesne podejście do zagadnień BHP

 • Umiejętność kreowania nowych rozwiązań dających wartość dodaną z punktu widzenia pracodawcy, jak i klientów, na rzecz których realizowana jest usługa

 • Proaktywne podejście do już istniejących rozwiązań w zakresie BHP

 • Proponowanie nowych rozwiązań i usprawnień zwiększających bezpieczeństwo

 • Dobra organizacja pracy własnej

 • Zaangażowanie

 • Odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań

 • Umiejętność koordynowania pracy osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu BHP

 • Terminowość

 • Komunikatywność

 • Odporność na stres

 • Umiejętność pracy w zespole w dynamicznym środowisku

 • Prawo jazdy kat. B

 • Znajomość obsługi Microsoft Office

 • Mile widziane umiejętności trenerskie i doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń

 • Znajomość metodologii LEAN oraz doświadczenie we wprowadzaniu usprawnień w zakładach produkcyjnych będzie dodatkowym atutem

To oferujemy

 • Pracę w firmie z ponad 25-letnim doświadczeniem w kraju i za granicą, za którą stoi silna marka Grupy Impel

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Wsparcie przy wdrożeniu i poznaniu obszaru biznesowego IS

 • Rozwój zawodowy i możliwość podnoszenia kompetencji

 • Odpowiedzialne stanowisko pracy, dające możliwość samodzielnej pracy

 • Współpracę z ekspertami w obszarze BHP

 • Możliwość korzystania z dofinansowania do benefitów pozapłacowych

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • firmowa drużyna sportowa

 • inicjatywy dobroczynne

 • baza szkoleń na platformie e-learningowej

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego

 • biurowo-mobilny system pracy

Climbex Sp. z o.o.

Climbex Sp. z o.o., spółka będąca częścią Grupy Impel, świadcząca specjalistyczne usługi czystościowe.

Przewiń do profilu firmy