Oferta pracy

Starszy Specjalista ds. BHP - Senior EHS Specialist

GE AviationO firmie

GE Aviation

Nowowiejska 50A

Dzierżoniów

GE (NYSE:GE) drives the world forward by tackling its biggest challenges. By combining world-class engineering with software and analytics, GE helps the world work more efficiently, reliably, and safely. GE people are global, diverse and dedicated, operating with the highest integrity and passion to fulfill GE’s mission and deliver for our customers. www.ge.com
Starszy Specjalista ds. BHP - Senior EHS SpecialistNumer ref.: 99047


Opis stanowiska:

 • Realizacja zadań służby BHP wynikających z rozporządzenia gwarantująca zgodność przepisów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP i PPOŻ. Budowanie i promowanie w zakładzie kultury oraz komunikacji BHP zapewniającej transparentność, terminowość i otwartość na informacje zwrotne.
 • Nadzór nad stanem bezpieczeństwa w firmie oraz regularna kontrola warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur.
 • Inicjowanie i koordynowanie nowych rozwiązań mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa pracy i minimalizację ryzyka zawodowego oraz angażowanie w tym zakresie wszystkich niezbędnych komórek organizacyjnych firmy.
 • Dbałość o rzetelne i terminowe przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez prawo i instytucje zewnętrzne (np.PIP, PIS i in.).
 • Tworzenie dokumentacji z zakresu BHP (oceny ryzyka na stanowiskach pracy, instrukcje, procedury wewnątrzzakładowe, analizy, itp.) oraz dbanie o aktualność rewizji tych dokumentów.
 • Koordynacja zadań wynikających z wymogów wewnętrznego system zarządzania BHP Framewrok 2.0 – organizacja spotkań, regularna rewizja realizacji akcji z właścicielami poszczególnych elementów, wprowadzanie działań korekcyjnych, raportowanie aktualnych trendów do Dyrektora Zakładu i BHP Value Stream Managera.  Podejmowanie wszelkich działań prewencyjnych, ewidencyjnych oraz naprawczych wynikających z obowiązującego prawa oraz wymagań wewnętrznych organizacji.
  • Przeprowadzanie postępowań powypadkowych i inicjowanie akcji naprawczych, prowadzenie rejestru wypadków.
 • Prowadzenie audytów bezpieczeństwa oraz reprezentowanie firmy w ramach audytów wewnętrznych i kontroli zewnętrznych (np. PIP, PIS i in.).
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych w zakresie BHP, organizacja i kontrola szkoleń okresowych, ppoż., pierwszej pomocy, certyfikacji UDT, itp.
 • Organizacja i prowadzenie prac komisji BHP.
 • Organizacja i kontrola specjalistycznych badań wzroku.
 • Zarządzanie obszarem środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej – prowadzenie rejestrów, wydawanie ww., współpracami z dostawcami, nadzór nad budżetem i terminowością dostaw.

Wymagania:

 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze BHP w środowisku produkcyjnym.
 • Wykształcenie kierunkowe.
 • Praktyczna znajomość aktualnych przepisów prawa w zakresie BHP i PPOŻ oraz norm zarządzania wg ISO 14001.
 • Umiejętność profesjonalnego przygotowania dokumentów z wykorzystaniem MS Office: procedury, prezentacje, analizy, raporty.
 • Zdolność komunikacji z pracownikami na różnych szczeblach w firmie.
 • Organizacja pracy własnej zapewniająca terminową realizację zadań.
 • Zdolności przywódcze pozwalające na koordynację pracy małych grup roboczych, komisji BHP, zespołu Framework 2.0.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie produkcyjnej z branży lotniczej.
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku.
 • Miłą atmosferę pracy promującą kulturę Diveristy & Inclusion.
 • Profesjonalne narzędzia pracy i dobrą kawę na co dzień.
 • Bogaty pakiet benefitów i ZFŚS oraz prywatna opieka medyczna.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Przydzielone miejsce parkingowe.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy