Oferta pracy

Starszy specjalista ds. BHP

PIT-RADWAR S.A.

 • Poligonowa 30, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • rekrutacja zdalna

PIT-RADWAR S.A.

Poligonowa 30

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • inicjowanie i propagowanie działań na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa w organizacji

 • przygotowywanie procedur, zarządzeń i dokumentacji systemowej w zakresie bhp w tym ISO 45001

 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp

 • kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, doradztwo w tym zakresie,

 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP,

 • opiniowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji obiektów, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczące uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tej dokumentacji,

 • opiniowanie projektów nowych stanowisk pracy w zakresie BHP oraz kupowanych maszyn i urządzeń, jak też zgłaszanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w prowadzonych procesach produkcyjnych,

 • dokonywanie odbioru w zakresie zgodności z przepisami BHP przekazywanych do użytkowania obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzenia produkcyjne oraz inne urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych, analiza zagrożeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

 • organizowanie i nadzorowanie badań oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, jak również prowadzenie rejestru pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,

 • współpraca z laboratoriami, lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami oraz współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy i zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie BHP,

 • opracowywanie ocen ryzyka zawodowego,

 • realizacja wszystkich innych działań wymienionych w rozporządzeniu w sprawie służb BHP.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe o kierunku BHP lub wykształcenie wyższe techniczne i studia podyplomowe o kierunku BHP,

 • aktualne okresowe szkolenie dla pracowników służb BHP,

 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dużej firmie o charakterze produkcyjnym,

 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych w zakresie BHP oraz ich praktycznego zastosowania,

 • szkolenie audytora wewnętrznego ISO 45001

 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz umiejętności przekazywania wiedzy,

 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,

 • umiejętność pracy w zespole

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,

 • odporność na stres,

 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane

 • znajomość normy BS OHSAS 18001, ISO 45001:2018

To oferujemy

 • możliwość realizacji ciekawych wyzwań i pogłębiania specjalistycznej wiedzy

 • tworzenie warunków dla ciągłego rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • pakiet benefitów firmowych

 • dostęp do najnowocześniejszej technologii i rozwiązań w codziennej pracy

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się czołowej firmie badawczo-rozwojowej branży zbrojeniowej w Polsce

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • brak dress code’u

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie usług turystycznych

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • paczki świąteczne

PIT-RADWAR S.A.

PIT-RADWAR S.A. jest jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka, od kilkudziesięciu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie radiolokacji, radioelektronicznych systemów rozpoznania, systemów automatyzacji i wspomagania dowodzenia oraz powiązanych z nimi systemów uzbrojenia, zwłaszcza przeciwlotniczego. Produkty PIT-RADWAR S.A. znajdują się na uzbrojeniu wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP a także na wyposażeniu armii zagranicznych.

PIT-RADWAR S.A. obsługuje pełny cykl dostaw wyrobów od określenia wymagań, poprzez prace badawczo-rozwojowe, prace projektowe, produkcję aż do wsparcia logistycznego oferowanego użytkownikom.

Stały rozwój, poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, wysoko kwalifikowana kadra pracownicza, wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki pozwalają Spółce stale poszerzać ofertę i dostarczać nowoczesne, unikalne rozwiązania w pełni dostosowane do współczesnych, wciąż wrastających wymagań odbiorców.

PIT-RADWAR S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Przewiń do profilu firmy