Oferta pracy

Starszy Specjalista ds. Certyfikacji

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

Zakopiańska 73

Łagiewniki-Borek Fałęcki

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie postępowań certyfikacyjnych związanych z oceną zgodności wyrobów odlewniczych, wyrobów budowalnych oraz maszyn i urządzeń.

 • Wykonywanie ocen (dokumentacji technicznej, wyników badań) w ramach realizowanych procesów certyfikacji.

 • Prowadzenie audytów warunków techniczno-organizacyjnych produkcji wyrobów lub inspekcji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowalnych.

 • Współpraca z Laboratoriami badawczymi.

 • Pozyskiwanie nowych zleceń oraz aktywność w relacjach z klientami.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji, materiałoznawstwo, metalurgia, odlewnictwo lub pokrewne.

 • Znajomość zagadnień związanych z badaniem i certyfikacją wyrobów, w szczególności norm i przepisów z zakresu systemów oceny zgodności wyrobów.

 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe związane z produkcją, badaniami lub oceną zgodności wyrobów.

 • Doświadczenie w auditowaniu systemów zarządzania, zakładowej kontroli produkcji, prowadzeniu ocen warunków techniczno-organizacyjnych produkcji wyrobów.

 • Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację.

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Mile widziane kwalifikacje auditora systemów zarządzania jakością i/lub zakładowej kontroli produkcji.

 • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

 • Komunikatywność.

 • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych.

To oferujemy

 • Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 • Elastyczne godziny pracy.

 • Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).

 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.

 • Darmowe miejsce parkingowe.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

Dokumenty:

Dokumenty:

• CV

Na zgłoszenia czekamy do dnia 7 września 2022 r.

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie https://kit.lukasiewicz.gov.pl/dane-osobowe/

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: [email protected]

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym

z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej

w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Przewiń do profilu firmy