Starszy Specjalista ds. cyfryzacji

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 22.01.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 21.02.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  poszukuje kandydatów na stanowisko:  Starszy Specjalista ds. cyfryzacji

  GKPGE/SYS/12/2019

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Analiza procesów biznesowych i tworzenie specyfikacji wymagań dla nowych rozwiązań IT
  • Organizacja i budowa rozwiązań lub prototypów rozwiązań IT w obszarze automatyzacji procesów
  • Weryfikacja możliwości nowych funkcjonalności udostępnianych przez SAP i rozwiązania zintegrowane z SAP
  • Weryfikacja możliwości wykorzystania nowych technologii informatycznych w obszarach biznesowych GK PGE
  • Weryfikacja funkcjonalności nowych rozwiązań informatycznych wspomagających procesy biznesowe
  • Współpraca z innymi Departamentami Spółki zaangażowanymi w procesy rozwoju
  • Współpraca z kluczowymi użytkownikami biznesowymi z obszarów badania i rozwoju oraz firmami zewnętrznymi w przypadku potrzeb zaangażowania zasobów i wykorzystania rozwiązań zewnętrznych
  • Nadzór i organizacja komunikacji w obszarze rozwoju i nowych rozwiązań IT

  Profil idealnego kandydata:

  • Znajomość analizy procesów biznesowych w tym głównie realizowanych ze wsparciem systemów klasy ERP np. SAP
  • Znajomość platform do automatyzacji procesów (RPA) np. UIPath, Blue Prism
  • Znajomość organizacji baz danych oraz języków programowania np. Java, Python, R
  • Znajomość MS Office
  • Prawo jazdy kat. B i gotowość do częstych wyjazdów służbowych
  • Predyspozycje do przekazywania wiedzy innym
  • Komunikatywność
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • Zaangażowanie w pracę, samodzielność

  Dodatkowymi atutami będą:

  • Uprawnienia i certyfikaty zawodowe poświadczające posiadaną wiedzę oraz doświadczenie w projektach budujących/wdrażających nowe rozwiązania IT

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie IT
  • Udział w długoterminowych i stabilnym projektach
  • Kontakt z najnowszą technologią i narzędziami
  • Rozwój własny (udział w projektach, transfer wiedzy od zespołu, szkolenia specjalistyczne)
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Bogaty pakiet świadczeń (opieka medyczna, sport, dofinansowanie do wypoczynku, nauka języka, program emerytalny, inne)
  • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
  PGE Systemy S.A. informuje, że w procesie rekrutacji ma prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PGE Systemy S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny.
   
  Informujemy, że wysłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających szerszy zakres danych osobowych niż wskazany w Kodeksie Pracy traktowany jest przez PGE Systemy S.A. jako oświadczenie woli kandydata do pracy o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie wszystkich danych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych. W przypadku niewyrażenia zgody prosimy o nie wysyłanie dokumentów (Nie wybieranie opcji „aplikuj”). Informujemy, że zgoda może zostać odwołana w każdym momencie poprzez kontakt z PGE Systemy S.A. na adres wskazany w pkt I klauzuli informacyjnej. Wszelkie dane, które wykraczają poza zakres określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PGE Systemy S.A. przetwarza te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.
   Oferty kandydatów prosimy przesyłać
   
  klikając w przycisk
  aplikuj
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-833), przy ul. Sienna 75.
  1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym w PGE Systemy S.A. jest Paweł Mościcki pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  2. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego 
   z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
  3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji bądź do momentu odwołania zgody. W przypadku, gdy Administrator uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
  1. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody 
   na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  1. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  1. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.