Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy specjalista ds. informatyki w Dziale Informatyki

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyO firmie

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Rakowiecka 4

Warszawa

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko:

starszy specjalista ds. informatyki w Dziale Informatyki
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa

Opis stanowiska:

 • Administrowanie systemem EZD PUW, w tym:
  • konfiguracja systemu;
  • zarządzanie uprawnieniami,
  • aktualizacje wersji oprogramowania po stronie serwera i stacji roboczych (AddIN);
  • współpraca z NASK w zakresie funkcjonalnym EZD PUW;
  • monitorowanie serwera aplikacji i bazy danych EZD PUW;
  • monitorowanie kondycji kopii zapasowych (DR);
 • Rozwiązywanie problemów z zakresu EZD PUW zgłaszanych przez pracowników za pośrednictwem systemu help desk i EZD.
 • Realizacja zgłoszeń zgodnie z założonym poziomem usług (parametry SLA).
 • Bezpośrednie wsparcie i udzielanie użytkownikom systemów teleinformatycznych porad z zakresu użytkowania systemu EZD.
 • Prowadzenie szkoleń i pomocy dla użytkowników systemu EZD.
 • Udział w przygotowywaniu projektów z obszaru IT.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane wyższe kierunkowe.
 • Minimum 3 lata pracy na podobnym stanowisku.
 • Znajomość systemu EZD PUW lub innego systemu tej klasy.
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows Server.
 • Znajomość systemów bazodanowych MSSQL.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Chęć nauki i poszerzania umiejętności.

Mile widziane dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • Praktyczna znajomość aplikacji do obsługi zgłoszeń ServiceDesk.
 • Znajomość SQL, XML.
 • Znajomość procedur z obszaru obiegu dokumentacji i korespondencji w jednostkach administracji publicznej, znajomość Instrukcji Kancelaryjnej, JRWA, zasad organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
 • Znajomość zasad korzystania z platformy e_PUAP.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
 • Wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB.
 • Elastyczny czas pacy (rozpoczęcie pracy w godz. 6-10).
 • Benefity pozapłacowe (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę Multisport).
 • Rozbudowany pakiet socjalny.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach.
 • Współpracę z najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.
 • Możliwość pracy zdalnej po okresie próbnym.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji zgodnie ze wzorem zamieszczonym na końcu ogłoszenia.
 • List motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i doświadczenie w pracy zawodowej.
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4 00-975 Warszawa,
Dział Spraw Personalnych

z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalista/starszy specjalista ds. informatyki w Dziale Informatyki PIG-PIB” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Osobiście:

w kancelarii ogólnej, pokój nr 1 w godz. 08:15 - 16:15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalista/starszy specjalista ds. informatyki  w Dziale Informatyki PIG-PIB”  z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Mailowo za pomocą przycisku do aplikowania z tytułem:  „Rekrutacja na stanowisko specjalista/starszy specjalista ds. informatyki w Dziale Informatyki PIG-PIB”

Oferty należy składać do dnia 15 marca 2021 r.

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej,
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać,
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone,
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 459 2385
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Działu Spraw Personalnych
  w terminie ustalonym w ogłoszeniu.
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym  dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.
.........................................

Data i podpis

Ogłoszenie archiwalne