Oferta pracy

Starszy Specjalista ds. IT - Kierownik Działu IT

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

Zakopiańska 73

Łagiewniki-Borek Fałęcki

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Organizacja i nadzorowanie pracy Działu IT.

 • Kierowanie pracą podległych pracowników poprzez planowanie, stawianie celów, przydzielanie zadań i zasobów niezbędnych do ich realizacji, koordynację oraz nadzór nad realizacją zadań.

 • Efektywna motywacja pracowników i dbałość o ich zaangażowanie oraz rozwój.

 • Współpraca z dostawcami sprzętu i usług informatycznych.

 • Aktywne poszukiwanie rozwiązań podnoszących wydajność i jakość obsługi zgłoszeń oraz udzielanie wsparcia technicznego z zakresu informatyki innym pracownikom (help desk).

 • Obsługa sal konferencyjnych Instytutu oraz opieka nad poprawnym funkcjonowaniem sprzętu informatycznego, nagłośnieniowego, wideo-konferencyjnego i audiowizualnego tych sal.

 • Konfigurowanie oraz zarządzanie kontami Usługi Katalogowej Active Directory, kontami pocztowymi oraz kontami w systemach informatycznych.

 • Wykonywanie prac związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych i baz danych.

 • Tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych.

 • Dokumentowanie struktury i organizacji sieci LAN, a także urządzeń, oprogramowania i zasobów sieci.

 • Administrowanie systemami monitoringu wizyjnego, centralą telefoniczną Alcatel oraz systemami sterowania szlabanami.

 • Administracja stronami www Instytutu.

 • Udział w realizowaniu przetargów na sprzęt informatyczny w tym planowanie nowych zakupów, pomoc merytoryczna w opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odbiór i sprawdzenie sprzętu informatycznego zakupionego przez Instytut.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym.

 • Minimum roczne doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

 • Znajomość Active Directory i Office 365 Admin.

 • Ogólna wiedza z obszaru IT: DNS, DHCP, Linux, Ubuntu, Windows 7/8/10/11, administracja: Windows Server 2019, SQL Server, centrala telefoniczna Alcatel.

 • Mile widziana umiejętność zarządzania zespołem.

 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność priorytetyzacji zadań.

 • Nastawienie na realizację celów.

 • Samodzielność, zaangażowanie i determinacja w realizacji zadań.

 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

To oferujemy

 • Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 • Elastyczne godziny pracy.

 • Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).

 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.

 • Darmowe miejsce parkingowe.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

Dokumenty:

• CV

Na zgłoszenia czekamy do dnia 7 września 2022 r.

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y

o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie https://kit.lukasiewicz.gov.pl/dane-osobowe/

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: [email protected]

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Przewiń do profilu firmy