Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Numer referencyjny: PGE Baltica/DF/07/2023

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Starszy Specjalista ds. kontrolingu i analiz finansowych

PGE Baltica Sp. z o.o.

PGE Baltica Sp. z o.o.

Mokotowska 49

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Bieżąca realizacja zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu/Kierownika ds. finansowych w zakresie m. in.;

 • Uczestnictwo w przygotowaniu modeli ekonomiczno-finansowych projektów rozwojowych i inwestycyjnych segmentu

 • Udział w realizacji polityki finansowej

 • Wsparcie procesu zarządzania płynnością finansową – monitorowanie zapotrzebowania na dokapitalizowanie, pożyczki, kredyt obrotowy, koordynacja pozyskania finansowania przy współpracy z centralą

 • Koordynacja zagadnień ubezpieczeniowych przy współpracy z centralą

 • Koordynacja zagadnień hedgingowych przy współpracy z centralą

 • Bieżące analizy ekonomiczno-finansowe na potrzeby wsparcia decyzji, monitorowanie kursów walutowych, indeksów, cen surowców

 • Modelowanie finansowe, prognozy finansowe i cash-flow z umów wieloletnich z kontrahentami, scenariusze dla różnych ryzyk finansowych i wariantów cenowych surowców, walut, poziomu indeksów

 • Analizy finansowo-zarządcze, w tym związane z ryzykiem finansowym realizowanych projektów

 • Weryfikacja kondycji finansowo-ekonomicznej wykonawców i podwykonawców

 • Raportowanie zarządcze, analityka wskaźnikowa, analizy finansowe ad hoc

 • Udział w procesie pozyskania finansowania dłużnego dla projektów inwestycyjnych w formule project finance, przygotowywanie wniosków dokumentacji do oceny projektu

 • Raportowanie do banków, gwarantów, ubezpieczycieli zgodnie z wymaganiami podpisanych umów

 • Prowadzenie bazy danych posiadanych przez spółki projektowe oraz dostarczanych przez kontrahentów ubezpieczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń transakcji, monitorowanie ich kosztów i ważności

Nasze wymagania

 • Wiedza z zakresu zasad kwalifikacji wydatków zgodnie z MSSF oraz UoR

 • Wiedza z zakresu tworzenia prognoz P&L, bilansu i cash-flow, modeli finansowych

 • Wiedza z zakresu produktów finansowych/bankowych

 • Bardzo dobra znajomość MS Excel oraz Power Point

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej

 • Dokładność, skrupulatność i terminowość

 • Inicjatywa w działaniu oraz odpowiedzialność za powierzone zadania

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min B2

Mile widziane

 • Znajomość SAP

 • Znajomość platformy Reuters

 • Znajomość VBA/Power Query

To oferujemy

 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego

 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji

 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery

 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym

 • Pracę w multidyscyplinarnym międzynarodowym zespole

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • owoce

 • opieka stomatologiczna

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dodatkowy urlop

PGE Baltica Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Stale się zmieniamy, by realizować nasze strategiczne cele, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce.

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, który zakłada w pierwszej kolejności budowę trzech farm wiatrowych:

• Elektrowni Wiatrowej Baltica 1 – do 896 MW mocy zainstalowanej, termin realizacji do 2040 roku.

• Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 – do 1498 MW mocy zainstalowanej, termin realizacji: do 2030 roku.

• Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 – do 1045 MW mocy zainstalowanej, termin realizacji do 2026 roku.

Więcej informacji na stronie www.

Przewiń do profilu firmy