Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Starszy specjalista ds. księgowości

Zarząd Komunikacji Miejskiej w GdyniO firmie

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Zakręt do Oksywia 10

Gdynia

Twój zakres obowiązków

 • wstępne przygotowywanie sprawozdań finansowych i budżetowych,

 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 • przygotowanie dokumentów do deklaracji VAT,

 • uzgadnianie ewidencji analitycznej kont.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe z co najmniej 3-letnią praktyką zawodową w księgowości,

 • umiejętność obsługi systemu EGERIA,

 • doświadczenie w pracy w JST,

 • obywatelstwo polskie,

 • obsługa komputera,

 • wysoka kultura osobista,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • terminowość i dokładność,

 • nieposzlakowana opinia.

Mile widziane

 • znajomość programów OPTIMA, ENOVA,

O nas

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ul. Zakręt do Oksywia 10

poszukuje kandydatów na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV i list motywacyjny,

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

• kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne

przestępstwa skarbowe,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w procesie rekrutacji

na stanowisko Starszego specjalisty ds. księgowości przez Zarząd Komunikacji Miejskiej

w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia.”.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 25 czerwca 2021 r. na adres:

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Ul. Zakręt do Oksywia 10

81-244 Gdynia

z dopiskiem „Oferta pracy – STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI”

Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2021 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 660 54 14

W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „ Zapytania o udzielenie informacji

o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy rejestr Karny”