Oferta pracy

Starszy Specjalista ds. Księgowości

VEOLIA CUW

VEOLIA CUW

Energetyczna 3

Nowe Miasto

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie i weryfikacja rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z UoR i MSSF.

 • Kompleksowa realizacja raportowania grupowego i statutowego (Vector, GUS ,NBP, URE, ARE).

 • Obsługa i zamykanie rejestru środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 • Projektowanie i wdrażanie automatycznego rozliczenia kosztów.

 • Obsługa, weryfikacja i zamykanie księgi głównej.

 • Uzgadnianie salda księgi głównej z podmodułami.

 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie raportowania oraz dokumentacji księgowej zamknięcia miesiąca

 • Uczestnictwo w projektach grupowych, np. fuzjach, wdrożenia nowych podmiotów.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata

 • Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości – UoR i MSSF

 • Doświadczenie w pracy z narzędziami ERP - np. OeBS, SAP

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i narzędzi Google

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym z zakresu księgowości i finansów

 • Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej

 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

 • Umiejętność komunikacji i współpracy,

 • Otwartość na zmiany oraz gotowość do podejmowania wyzwań

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego

 • Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach lokalnych i grupowych

 • Przyjazną atmosferę pracy, otwartość zespołu do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 • Pakiet świadczeń socjalnych, w tym opiekę medyczną w LUX MED, ubezpieczenie NNW i in.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • możliwość pracy zdalnej

 • opieka stomatologiczna

 • fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne