Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

SPE/212/1121

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Starszy specjalista ds. modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności

mBank S.A.

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna
Starszy specjalista ds. modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynnościNumer ref.: SPE/212/1121

Kilka słów o Nas: Nasz zespół odpowiada za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej oraz ryzyka płynności. Odpowiadamy za ustalanie zasad i monitorowanie ryzyka księgi handlowej mBanku, a także prowadzimy projekt wdrożenia systemu do zarządzania ALM i ryzykiem rynkowym księgi handlowej. Współpracujemy blisko z obszarem Skarbu oraz liniami biznesowymi, aby zapewnić jak najbardziej efektywne zarządzanie ryzykiem w Banku i Grupie. Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce i udział w  strategicznych decyzjach dotyczących ochrony bilansu banku.

 

Jesteśmy zgranym zespołem. Działamy często pod presją czasu, ale zawsze możemy liczyć na wzajemną pomoc i zachowujemy pogodę ducha!

 

Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za rozwój modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności, a także współpracę z obszarem Skarbu i liniami biznesowymi, a także zespołem Walidacji.

 

Dołącz do Nas - pracuj, ucz i rozwijaj się wykonując zadania:

 • bieżące utrzymanie i rozwój modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności
 • modelowanie produktów bankowych na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych
 • rozwój i optymalizacja narzędzi IT służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności
 • współpraca z innymi jednostkami banku, w szczególności z jednostkami front-office i zespołem walidacji modeli oraz współpraca z zespołami odpowiedzialnym za zarządzanie i pomiar ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności

 

Masz to COŚ?

 • doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej
 • umiejętność modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego
 • wiedzę z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych
 • znasz zagadnienia dotyczące struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych
 • znasz metody i modele stosowane w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII
 • umiejętność programowania, np w SQL, SAS, VBA, Python
 • mile widziana jest znajomość systemu OneSumX
 • swobodnie komunikujesz się w j. angielskim
 • lubisz uczy się nowych rzeczy, a wyzwania zawodowe nie są Ci straszne

 

Nasza propozycja to:

 • współpraca w ramach umowy o pracę; dołącz do zespołu Departamentu Zarządzania Ryzykiem Bilansu
 • praca w dynamicznym zespole nastawionym na dialog z biznesem, upraszczanie automatyzację procesów i zwinne prowadzenie projektów IT
 • ścieżka rozwoju zawodowego w obszarze integracji ryzyka w grupie mBanku
 • udział w projektach obejmujących swoim zasięgiem całą grupę mBanku
 • programy rozwojowe, np. : Z energią po zdrowie, Piątki z rozwojem, ODnowa (program wspierający pracę i zarzadzanie w środowisku zdalnym i hybrydowym)
 • szkolenia merytoryczne oraz programy rozwijające kompetencje przyszłości
 • możliwość udziału w konsultacjach rozwojowych i rekrutacyjnych w ramach wewnętrznego rynku pracy
 • wsparcie w opracowaniu indywidulanych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
 • możliwość pracy w systemie hybrydowym
 • dofinansowanie do opieki medycznej LuxMed, karty Multisport, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie w Uniqua
 • dofinansowanie do świąt, wypoczynku, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej (j. angielski, j. niemiecki)
 • możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w ramach mKlubów
 • nagroda pieniężna za zatrudnionego kandydata w ramach Programu Poleceń

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne