Oferta pracy

Starszy specjalista ds. modelowania ryzyka, testów warunków skrajnych oraz raportowania i analiz portfela

mBank S.A.O firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert
Starszy specjalista ds. modelowania ryzyka, testów warunków skrajnych oraz raportowania i analiz portfelaNumer ref.: ASZ/008/0121

Posiadasz doświadczenie analityczne i lubisz pracować z modelami statystycznymi?

Interesuje Cię ryzyko kredytowe? Zobacz naszą ofertę i dołącz do zespołu Departamentu Controllingu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym w mBanku Hipotecznym.

W tej roli będziesz odpowiadać za:

 • rozwój oraz monitoring modeli ryzyka kredytowego w obszarze detalicznym oraz finansowania specjalistycznego
 • rozwój i aktualizację funkcji przejścia dla ekspozycji z tytułu finansowania specjalistycznego
 • pomiar i prognozowanie wysokości wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z metodą standardową oraz metodą IRB
 • przeprowadzanie Testów Warunków Skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego
 • kontrolę poprawności działania systemów IT wspierających proces nadawania ocen ratingowych dla klientów z obszaru finansowania specjalistycznego
 • kontrolę poprawności działania systemu do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego metodą IRB

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonometria, statystyka, matematyka, fizyka, matematyka finansowa, matematyka ubezpieczeniowa, data-mining, metody ilościowe
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomiaru lub zarządzania ryzykiem kredytowym w banku, (optymalnie w obszarze budowy/walidacji modeli ryzyka kredytowego)
 • posiadasz doświadczenie w obszarze analiz ryzyka kredytowego lub modelowaniu parametrów ryzyka kredytowego,
 • masz wiedzę z zakresu stosowania metod i narzędzi statystycznych i przetwarzania danych, modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz przetwarzania i analiz danych ilościowych i jakościowych,
 • znasz regulacje bankowe oraz rekomendacje i uchwały Nadzoru Bankowego (KNF EBA)
 • znasz w praktyce język SQL, pakiet SAS, R, Python lub pokrewne
 • posługujesz się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pozwalającym na rozumienie regulacji oraz materiałów branżowych z zakresu modelowania ryzyka i metod statystycznych
 • cechuje Cię samodzielność, dociekliwość i analityczne podejście do rozwiązywania problemów
 • jesteś graczem zespołowym potrafisz skutecznie przekazywać informacje i je pozyskiwać
 • potrafisz publicznie prezentować efekty pracy
 • masz własną inicjatywę w zakresie wprowadzania zmian w modelach ryzyka

brzmi ciekawie? nie czekaj, aplikuj!

Co możemy Ci zaoferować?

 • możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze analizy danych, modelowania ryzyka kredytowego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym w mBanku Hipotecznym
 • możliwość pracy zdalnej - zespół stacjonuje w Warszawie, więc raz na jakiś czas się z nim spotkasz, ale możesz pracować z każdego miejsca:)
 • nowoczesne narzędzia do pracy z danymi
 • możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy o pracę
 • udział w ogólnobankowych projektach
 • możliwość pracy zdalnej

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym będzie mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26 (KRS: 0000003753), dalej nazywany „bankiem”.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy (a więc: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez Panią/Pana, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) podstawą do przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na banku jako administratorze danych. Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W zakresie dodatkowych danych (spoza ww. katalogu) będziemy je przetwarzać na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mFinanse SA oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych mailowo pod adresem: [email protected] lub listownie pod następującym adresem korespondencyjnym: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mBank Hipoteczny S.A.

Skrytka Pocztowa nr 1005

00-001 Warszawa 1

Pani/Pana danych nie będziemy przekazywać do państwa trzeciego oraz nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym, w tym także profilowaniu.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie www.mhipoteczny.pl/rodo w zakładce: „Pracownicy mBanku Hipotecznego”.

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne