Oferta pracy

Starszy Specjalista ds. Monitorowania Ryzyka Finansowego

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Swoją pracą zapewniasz monitorowanie ryzyka finansowego w tym ryzyka płynności oraz ryzyka stopy procentowej w Banku

 • Koordynujesz projekty z obszaru ryzyka finansowego

 • Monitorujesz narażenie Banku z tytułu ryzyka finansowego

 • Sprawozdajesz wyniki analizy na komitetach oraz do zarządzających ryzkiem

 • Zapewniasz zgodność pomiaru z metodologią regulacyjną oraz grupową

 • Przeprowadzasz analizy w ramach stosowanej rachunkowości zabezpieczeń

 • Analizujesz trendy oraz zmiany w ryzyku

 • Oceniasz miary ryzyka zgodnie z procesem walidacji modeli ryzyka finansowego

 • Proponujesz zmiany oraz rozwijasz narzędzia pomiaru w zakresie metodologii jak i automatyzacji

 • Współpracujesz z audytorami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi

Nasze wymagania

 • Masz minimum 3 lata doświadczenia w pracy w departamentach ryzyka lub analiz finansowych

 • Znasz regulacje oraz metody pomiaru dotyczące ryzyka płynności oraz stopy procentowej

 • Masz wiedzę z zakresu kalkulacji wymogów kapitałowych i zmian wchodzących w CRR2

 • Ciekawi Cię tematyka instrumentów pochodnych i rachunkowości zabezpieczeń

 • Masz wykształcenie wyższe matematyczne lub ekonomiczne

 • Biegle obsługujesz komputer i bardzo dobrze znasz program MS Office (Word, Excel, Access w tym SQL)

 • Znasz w stopniu dobrym język angielski

 • Potrafisz dobrze organizować i planować swoją pracę

 • Jesteś osobą dokładną, skrupulatną oraz odpowiedzialnie podchodzisz do realizacji powierzanych zadań

 • Umiesz pracować w zespole oraz jesteś osobą otwartą na zmiany i nowe wyzwania

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • opieka stomatologiczna

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • firmowa biblioteka

 • brak dress code’u

 • gry wideo w pracy

 • strefa relaksu

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • wellbeing

Etapy rekrutacji
1

Selekcja CV

2

Rozmowa rekrutacyjna

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Należymy do Grupy Crédit Agricole, która jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie. Grupa funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. Dziś to numer 1 w Europie w bancassurance i zarządzaniu aktywami. Na całym świecie jest nas już ponad 140 tysięcy osób, które wspierają klientów w 47 krajach. Pod obecną nazwą działamy od 2011 roku, ale nasza historia sięga znacznie głębiej. W latach 90-tych funkcjonowaliśmy jako Bank Świętokrzyski, a od 2001 roku, po wejściu do Polski Grupy Crédit Agricole – jako znany wielu z Was Lukas Bank.

W banku pracuje ponad 4500 osób. Znajdziecie nas w centrali we Wrocławiu i Warszawie, w Centrach Korporacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, a nasi doradcy wspierają klientów w placówkach w całej Polsce.

Jesteśmy różnorodni – pracują u nas przedstawiciele czterech pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z). Każdego dnia współpracujemy i wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Podpisaliśmy też Kartę Różnorodności. Doceniamy to, że jesteśmy z różnych miejsc i różnych pokoleń.

Stawiamy człowieka w centrum naszych działań – otrzymaliśmy certyfikat Wellbeing Leader 2020. Docenione zostały podejmowane przez nas akcje na rzecz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Jesteśmy też zaangażowani społecznie i ekologicznie. Zależy nam na tym, aby było #mniejplastiku

Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczeństwo, gwarantując stabilność zatrudnienia w tym zmieniającym się świecie. Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem. W placówkach bankowych wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa zgodnie z rekomendacją GIS i Ministerstwa Zdrowia. We wszystkich naszych budynkach wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Przewiń do profilu firmy

Twój Zespół

Jesteśmy pracownikami Departamentu Kontroli Ryzyka Finansowego i Operacyjnego w Pionie Ryzyka odpowiedzialnymi i za monitorowanie ryzyka rynkowego, płynności, stopy procentowej, kredytowego kontrahenta oraz ryzyka księgowego. Stanowimy zespół samodzielnych specjalistów, ale zgrany w codziennej pracy. Uczestniczymy w wielu projektach i inicjatywach. W pracy szczególnie cenimy sobie zespołowość, współpracę, koleżeństwo i zaangażowanie.

Programy dla pracowników

 • Power People to program, którego celem jest kreowanie kultury pracy, która rozwija sprawną, elastyczną i zwinną organizację, odpowiedzialną społecznie oraz wykorzystuje siłę różnorodności i wspiera energię do działania na co dzień.

 • Dzielmy się wiedzą funkcjonuje w naszym banku od 2010 roku, kiedy powstała idea projektu który miał połączyć potrzebę zgłębiania specjalistycznej wiedzy bankowej z pasją osób, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem.

 • MOVE&CO - rozwijamy i inspirujemy naszych managerów bo MOVE&CO to Managment, Opportunities, Values, Engagement & Connect, Cooperate, Co-develop, Communicate.

 • Kompas CAriery – program, który ma na celu wsparcie rozwoju i mobilności wewnątrz organizacji. Pomagamy w wyborze wewnętrznej ścieżki kariery, organizujemy szkolenia i wspieramy w przygotowaniu do rekrutacji wewnętrznych.

 • Innovation Lab, to zespół innowacji. W nim tworzymy i testujemy nowe idee, a te wybrane następnie przekształcamy w innowacyjne rozwiązania, które przynoszą nową wartość dla nas i naszych klientów.