Ta oferta pracy jest nieaktualna od 177 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 25.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

   pełni funkcję spółki dominującej w Podatkowej Grupie Kapitałowej. Od 2016 roku jest właścicielem i operatorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, który

  zajmuje się utylizacją odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej.

   Obecnie poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko w 

  Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów

  Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska

  Miejsce pracy: Kraków

  Zakres zadań:  

  • nadzór nad ochroną środowiska i gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • wykonywanie wszelkich sprawozdań oraz prowadzenie ewidencji związanych z ochroną środowiska
  • przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym
  • sporządzanie i nadzorowanie dokumentacji oraz raportów w zakresie Ochrony Środowiska oraz Systemów Zarządzania Środowiskowego
  • uczestniczenie w realizowaniu polityki środowiskowej na terenie przedsiębiorstwa
  • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji/pozwoleń związanych z ochroną środowiska
  • prowadzenie monitoringu i badań stanu środowiska
  • określanie i analizowanie parametrów charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska
  • prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
  • nadzór nad wypełnianiem warunków pozwoleń zintegrowanego i wodnoprawnego
  Oczekiwania: 
  • wykształcenie: wyższe, kierunkowe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
  • 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
  • preferowane doświadczenie w pracy z organami państwowymi podczas kontroli
  • bardzo dobra znajomość wymagań prawa w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności emisji do środowiska i termicznego przekształcania odpadów w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi
  • umiejętność sporządzania sprawozdań o ochronie środowiska (m.in. do Urzędu Marszałkowskiego, WIOŚ, KOBIZE, GUS, URE, PRTR)
  • umiejętność pozyskiwania danych z systemu ciągłej emisji do powietrza
  • znajomość systemu zarzadzania 14 001, mile widziany certyfikat i doświadczenie w pracy jako Auditor Wewnętrzny Systemu Zarzadzania Środowiskowego ISO 14001

  Oferujemy: 

  • stabilne i atrakcyjne warunki pracy
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji
  • szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w terminie do 6 lipca 2018 r. klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji"

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, adres: 30-347 Kraków,   Jana Brożka 3.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected]
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.
  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji skutkuje wykluczeniem z procesu rekrutacji i usunięciem danych.
  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie, adres: 30-347 Kraków,  Jana Brożka 3. (Pracodawca, Administrator danych), zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.