Starszy Specjalista ds. Operacyjnych

PGE Energia Ciepła S.A.

PGE Energia Ciepła S.A.

Złota 59

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Koordynacja sporządzania planów produkcyjnych krótkoterminowych, tygodniowych i dobowych, prognoz produkcyjnych, optymalizacji, handlu na RDN i RDB w tym wolumenów, jednostkowych kosztów zmiennych wytwarzania przez Oddziały/Spółki.

 • Organizacja dziennych i tygodniowych spotkań koordynacyjnych produkcji z Wytwórcami, DDSP, DH w PGE SA oraz Departamentem Inżynierii.

 • Organizacja przygotowania analiz ad-hoc dla marży brutto.

 • Monitorowanie spójności danych w zakresie realizacji planów produkcyjnych Oddziałów, optymalizacji, prognoz oraz analizy przyczyn odchyleń.

 • Monitorowanie wyników Spółki w zakresie: efektywności produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej, realizacji dobowych profili produkcji, KPI technicznych, poziomów utrzymywanych zapasów i zużycia paliw).

 • Koordynacja danych z optymalizacji produkcji do Kontrolingu do rachunku P&L.

 • Monitorowanie efektów programów oszczędnościowych i programów pro-efektywnościowych.

 • Koordynacja i tworzenie wytycznych w zakresie planowania kosztów operacyjnych i pozostałych kosztów zmiennych.

 • Koordynacja przekazania informacji do DH o poziomie uprawnień do emisji CO2 wynikającego ze zrealizowanej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

 • Koordynacja optymalizacji harmonogramów remontowych pod względem maksymalizacji mocy dyspozycyjnych na potrzeby Rynku Mocy.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne.

 • Min. 1 rok doświadczenia w obszarze technicznym lub ekonomicznym.

 • Zdolności planistyczne oraz dobra organizacja pracy własnej.

 • Znajomość procesu technologicznego.

 • Znajomość zasad handlu paliwami.

 • Umiejętność wykonywania analiz techniczno-ekonomicznych.

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Mile widziane

 • Znajomość SAP.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w firmie będącej jednym z największych pracodawców w Polsce.

 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego.

 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.

 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • karty przedpłacone

 • dofinansowanie do prywatnej edukacji dzieci

 • dofinansowanie wypoczynku

 • wyprawka dla dziecka

 • paczki świąteczne

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • inicjatywy dobroczynne

 • dodatkowy urlop

PGE Energia Ciepła S.A.

PGE Energia Ciepła jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jesteśmy liderem w branży energetycznej i jednym z największych pracodawców Polsce. Gwarantujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy. Jako Grupa Kapitałowa PGE inwestujemy w przyszłość - zarówno w odnawialne źródła energii, elektromobilność, start-upy, jak i w ciągły rozwój naszych pracowników. Proponujemy atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery pracowników. Dołącz do naszego świata pełnego mocy i energii!

Przewiń do profilu firmy