Starszy Specjalista ds. Packet Core LTE

PGE Systemy S.A.

PGE Systemy S.A.

Sienna 39

Śródmieście

Warszawa

Technologie, których używamy

System operacyjny

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór i weryfikacja poprawności wdrażanych elementów sieci EPC/LTE (MME, HSS, S/P-GW, PCRF) i Security Gateway

 • Integracja sieci EPC/LTE wraz z Security Gateway z siecią radiową RAN, platformą do zarządzania OSS oraz z innymi systemami IT

 • Aktywny udział przy technicznej realizacji projektów oraz zadań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem elementów sieci EPC/LTE i Security Gateway

 • Konfiguracja, testowanie i optymalizacja poszczególnych elementów sieci EPC/LTE i Security Gateway w środowisku produkcyjnym i testowym (TestLab)

 • Wykonywanie modyfikacji/aktualizacji oprogramowania dla poszczególnych elementów sieci EPC/LTE i Security Gateway

 • Obsługa operacyjna elementów sieci EPC/LTE i Security Gateway

 • Wykonywanie prac serwisowych elementów sieci EPC/LTE i Security Gateway

 • Opracowanie szczegółowych procedur utrzymaniowych i eksploatacyjnych

 • Obsługa zdarzeń krytycznych, usuwanie awarii, wdrażanie planów naprawczych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, kierunek telekomunikacja lub pokrewne

 • Co najmniej 3 lat praktycznego doświadczenia w zarządzaniu i utrzymaniu elementami sieci EPC/LTE

 • Znajomość architektury sieci EPS/LTE wraz z interfejsami oraz protokołami

 • Znajomość procedur oraz zagadnień bezpieczeństwa w sieci EPS/LTE

 • Umiejętność tworzenia procedur utrzymaniowych i eksploatacyjnych

 • Doświadczenie w pracy z systemami Linux

 • Doświadczenie w obsłudze, tzw. ticketów

 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

 • Umiejętność pisania raportów poawaryjnych

 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji oraz współpracy w zespole

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane

 • Znajomość pracy urządzeń typu IoT (Internet of Things) i M2M (Machine-to-Machine) w sieciach telekomunikacyjnych

 • Umiejętność pisania skryptów (Python, Perl, SQL)

 • Praktyczna znajomość oprogramowania Wireshark

 • Praktyczna znajomość systemów do tworzenia rozwiązań opartych na wirtualizacji (Vmware, KVN lub OpenStack)

 • Praktyczna znajomość systemów do tworzenia rozwiązań kontenerowych opartych na Kubernetes

To oferujemy

 • Umowa o pracę

 • System premiowy

 • Liczne świadczenia z ZFŚS

 • Dostęp do najnowszych technologii

 • Pracę w zróżnicowanych zespołach, otwartych i nastawionych na rozwój

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • firmowa biblioteka

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • Dodatkowy dzień wolny 14 sierpnia z okazji Dnia Energetyka

PGE Systemy S.A.

PGE Systemy S.A. jest spółką technologiczną, buduje, rozwija i utrzymuje nowoczesne systemy teleinformatyczne dla całej Grupy Kapitałowej PGE. Spółka aktualnie realizuje kilka dużych projektów rozwojowych, w tym budowę sieci łączności LTE450, i kilkaset innych inicjatyw. Obsługujemy około dwadzieścia tysięcy komputerów i ponad pół tysiąca maszyn wirtualnych.

PGE Systemy, podobnie jak każdą firmę, tworzą ludzie. To największy i najważniejszy kapitał.

PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Stale się zmieniamy, by realizować nasze strategiczne cele, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce. PGE S.A. to spółka dominująca Grupy Kapitałowej PGE. Odpowiada za zarządzanie Grupą, zapewnia koordynację działań i wytycza strategiczne kierunki. Zapraszamy do współpracy – razem budujmy przyszłość polskiej energetyki.

Przewiń do profilu firmy