Oferta pracy

Starszy Specjalista ds. planowania Cargo

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY sp. z o.o.O firmie

 • aleje Jerozolimskie 134
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY sp. z o.o.

aleje Jerozolimskie 134

Warszawa

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.  CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

W związku z dynamicznym rozwojem, spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. planowania Cargo

Czym będziesz się zajmować:

 • Udziałem w procesie tworzenia planu generalnego dla nowego lotniska typu greenfield;
 • Wykonywanie analiz w zakresie obiektów pełniących funkcję cargo;
 • Weryfikacją prognoz ruchu cargo i dobranych parametrów;
 • Opracowywaniem i oceną alternatywnych koncepcji planowania głównych elementów infrastruktury lotniska, z naciskiem na infrastrukturę cargo;
 • Doradztwem i formułowaniem zaleceń w zakresie zautomatyzowanych systemów magazynowania, a także wykorzystania zautomatyzowanych urządzeń i zaawansowanych rozwiązań w procesie planowania obiektów cargo dla nowego lotniska;
 • Udziałem w procesach planowania obiektów cargo i ich integracji
 • z wewnętrznym układem drogowym;
 • Analizą danych, zapotrzebowania i przepustowości oraz ich interpretacją;
 • Benchmarking jako wsparcie analiz;
 • Dostarczaniem informacji i analiz w celu wsparcia długoterminowych projektów strategicznych;
 • Wsparciem Zespołu w podejmowaniu decyzji lub modelowaniu analitycznym;
 • Strategią informacyjną poprzez badanie rynku i bieżące monitorowanie trendów w branży, innowacją i nowymi technologiami w sektorze transportu lotniczego;
 • Opracowywaniem i oceną alternatywnych koncepcji planowania głównych elementów infrastruktury lotniska;
 • Wsparcie analityczne dla wszystkich procesów związanych z planowaniem i projektowaniem nowej infrastruktury portu lotniczego;
 • Opracowanie i ocena alternatywnych koncepcji planowania dla głównych elementów infrastruktury portu lotniczego;
 • Koordynacja i weryfikacja realizacji zadań zleconych Wykonawcom CPK;
 • Przygotowywanie prezentacji, sprawozdań, zakresów prac i harmonogramów dla potrzeb planowania portu lotniczego;
 • Praca nad dokumentami planowania i organizacji lotniska, które mogą obejmować między innymi: plan generalny portu lotniczego, master plan, oceny środowiskowe, studia wyboru lokalizacji, studia analizy kosztów i korzyści;
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedur przetargowych związanych z planowaniem nowego portu lotniczego;
 • Dostosowanie dokumentacji do odpowiednich przepisów (np. polskiego prawa lotniczego, polskiego prawa zamówień publicznych);
 • Zarządzanie procesem przygotowania pakietów dokumentacji, od zapytań ofertowych po składanie ofert, a następnie zarządzanie wszystkimi zagadnieniami związanymi z projektowaniem, aż do zakończenia inwestycji, z uwzględnieniem rozwiązań technicznych i branżowych;
 • Udział w koordynacji rozwiązań dla wymagań projektowych CPK określonych na poziomie strategicznym, jak i szczegółowym;
 • Udział w projektach zagospodarowania terenu, terminala;
 • Zarządzanie zmianami w projekcie oraz odchyleniami od wymagań CPK i upewnienie się, że w przypadku procesów projektowych i planistycznych wszystkie propozycje wykonawców są zgodne z Brief’em Strategicznym CPK;
 • Prowadzenie dialogu z urzędami i koordynacja uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych pod kątem projektowym we współpracy z pozostałymi biurami CPK;
 • Weryfikacja informacji projektowych i dokumentacji postępowań przetargowych, identyfikacja ryzyk i szans projektowych i zarządzanie nimi;
 • Zarządzanie interfejsem i koordynacja między Zamawiającym, wielobranżowym zespołem projektowym, zespołem wykonawców i specjalistycznymi zespołami projektowymi podwykonawców we współpracy z zespołem BIM/GIS i kontrolerem dokumentów, zapewniając jednocześnie utrzymanie wszystkich zapisów przepływu informacji;
 • Reprezentowanie firmy na odpowiednich spotkaniach i upewnienie się, że prowadzona jest dokumentacja spotkań;
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania projektami przy pomocy metodyki i technologii BIM ;
 • Dokładna znajomość i zgodność z procedurami i standardami procesów CPK;
 • Uwzględnianie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach prac projektowych i wdrażanych rozwiązań technicznych;
 • Wsparcie innych pracowników projektu, w celu zapewnienia ciągłego rozwoju zawodowego;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura Strategii i Planowania Komponentu Lotniskowego zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami.

Czego oczekujemy:

 • Ponad 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu lub planowaniu lotnisk lub infrastruktury cargo;
 • Studia wyższe drugiego stopnia preferowany kierunek transport lotniczy lub pokrewne, np. inżynieria, transport, logistyka, architektura;
 • Doskonałej znajomości kwestii związanych z planowaniem cargo: Bezpieczeństwo (safety) cargo, w tym bezpieczeństwo ludzi i środowiska; Ochrona (security) cargo (nieznane towary, nieznani nadawcy, bagaż bez właściciela); Wymagania w zakresie specjalnego cargo (towary drogocenne, żywe zwierzęta, ładunki łatwo psujące się, towary typu Special Pharma, towary niebezpieczne (Dangerous Goods)); Przesyłki pocztowe; Usług kurierskich i ekspresowych przesyłek; Cargo przewożone w samolotach pasażerskich oraz w samolotach przeznaczonych wyłącznie do przewozu cargo (ang. belly cargo, all-cargo); ładunki i poczta wysokiego ryzyka; planowanie i wydajność procesów;  zastosowanie technologii w tym automatyzacja; Doskonałej znajomości typowych przepływów oraz procesów obsługi cargo (ruch przylotowy, odlotowy, transferowy);
 • Znajomości różnych koncepcji obiektów cargo (dedykowane, współużytkowane), jak również różnych koncepcji terminali cargo;
 • Umiejętności efektywnego zarządzania zadaniami i czasem oraz ustalania ich priorytetów oraz umiejętność zarządzania dużymi projektami;
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności, umiejętność pracy w szybko zmieniającym się środowisku, ukierunkowane na jakości w określonym czasie;
 • Umiejętność pracy z wieloma interesariuszami projektu, w szczególności przedstawicielami linii lotniczych, operatorami cargo/poczty, agentami obsługi naziemnej;
 • znajomości technik i narzędzi planistycznych cargo, natomiast znajomość oprogramowania do symulacji będzie dodatkowym atutem;
 • Atutem będzie znajomość projektów związanych z połączeniem terminali cargo z siecią kolei dużych prędkości (np. projekty CAREX);
 • Płynny angielski specjalistyczny (w mowie i piśmie);
 • Umiejętności efektywnego zarządzania zadaniami i czasem oraz ustalania ich priorytetów oraz umiejętność zarządzania dużymi projektami;
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności, umiejętność pracy w szybko zmieniającym się środowisku, ukierunkowane na jakość w określonym czasie
 • Umiejętność pracy z wieloma interesariuszami projektu;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu polskich dokumentów kontraktowych będzie dodatkowym atutem;
 • Silne umiejętności rozwiązywania problemów i analizy;
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności i zdolność do pracy w szybko zmieniającym się środowisku, zorientowanie na jakość dostarczanych dokumentów, pism;
 • Zdolność do współpracy w wielobranżowym zespole;
 • Zdolność wymagania od wykonawców odpowiedniej jakości realizacji założonych zadań;
 • Doskonałe umiejętności prezentacji;
 • Umiejętność pracy w napiętych terminach;
 • Umiejętność wykazywania inicjatywy i proaktywnego podejścia do codziennych zadań;
 • Dobre umiejętności interpersonalne i zdolność do samodzielnej pracy i jako część skutecznego zespołu;
 • Metodyczna, dokładna i konsekwentna dbałość o szczegóły;
 • Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej - wyrażania się i dyplomatyczności;
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne;
 • Umiejętność zarządzania wrażliwymi, a czasem poufnymi informacjami;
 • Wewnętrzna motywacja i zdolność do wzięcia odpowiedzialności za planowane zadania;
 • Punktualność i niezawodność;
 • Umiejętność budowy dobrych relacji na wszystkich poziomach, wewnętrznie i zewnętrznie;
 • Elastyczne i otwarte podejście do nowych sposobów pracy oraz zaangażowanie w niezależne uczenie się przez całe życie.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Szkolenia i możliwość rozwoju,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy