Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Starszy Specjalista ds. Podatków

Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o.

 • Daimlera 5, Jawor
  Jawor, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • praca hybrydowa

Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Daimlera 5

Jawor

Twój zakres obowiązków

Zapewnienie poprawności rozliczeń : podatku VAT, podatku dochodowego (CIT), podatku u źródła (WHT), TP - i innych podatków, np. podatku od nieruchomości oraz realizacji Polityki Podatkowej - zgodność transakcyjna i raportowanie,

• Terminowe wypełnianie deklaracji podatkowych,

• Badanie i korygowanie błędów procesowych, które spowodowały nieprawidłowe rozliczenia podatkowe,

• Odpowiedzialność za kontrole podatkowe i sprawy doraźne,

• Kierowanie automatyzacją i usprawnianiem procesów księgowo-księgowych pod kątem wymogów podatkowych,

• Opracowywanie i wdrażanie procesów i procedur podatkowych,

• Wdrażanie rozwiązań podatkowych zwiększających automatyzację i jakość rozliczeń podatkowych,

• Wspieranie kadry zarządzającej w zakresie finansowych aspektów finansowania projektów i oceny ryzyka,

• Wykonywanie niezbędnych prac związanych z bieżącymi potrzebami podatkowymi firmy,

• Przygotowywanie opinii podatkowych, komentarzy i wniosków o interpretacje indywidualne,

• Dzielenia się wiedzą i wspieranie rozwoju młodszych kolegów,

• Udział w procesach zamknięcia okresów obrachunkowych (miesiąc/kwartał/rok).

_________________________________________________________________________________________

• Ensuring VAT, income tax (CIT), withholding tax (WHT), TP - and other taxes, such as real estate taxes, implementation of the Tax Policy - transactional compliance and reporting,

• Preparing tax returns filling in a timely manner,

• Researching and correcting process errors that caused incorrect tax filings,

• Responsibilities for tax audits and ad hoc matters,

• Driving automation and improvements of accounting / booking processes from the perspective of tax requirements,

• Coordinating developing and implementing processes and procedures,

• Initiating tax solutions increasing automation and quality of tax fillings,

• Supporting the management with financial aspects of project funding and risk assessment,

• Performing necessary works related to the current tax needs of the company,

• Preparation of tax opinions, comments and applications for individual interpretations,

• Fostering knowledge sharing and supporting the development of more junior colleagues,

• Participation in the processes of closing accounting periods (month/quarter/year),

• MDR reporting.

Nasze wymagania

• Minimum 6 lat doświadczenia w obszarze podatkowym,

• Znajomość polskiego prawa podatkowego (podatki bezpośrednie i/lub pośrednie),

• Praktyczna znajomość systemu ERP (SAP będzie dodatkowym atutem),

• Dobra znajomość pakietu Microsoft Office i Excela (funkcje, tabele przestawne),

• Bardzo dobra organizacja i koordynacja,

• Orientacja na proces i dbałość o szczegóły,

• Umiejętność pracy w zespole pod presją czasu iw sytuacjach stresowych,

• Przyjmowanie odpowiedzialności w ramach powierzonych zadań,

• Doskonałe umiejętności komunikacyjne umożliwiające zarządzanie przepływem informacji w firmie oraz z podmiotami zewnętrznymi,

• Wykazywanie inicjatywy i zaangażowania,

• Biegła znajomość biznesowego języka angielskiego (zaawansowana znajomość innego języka europejskiego jako atut).

__________________________________________________________________________________________

• Minimum 6 years of experience in Tax area,

• Knowledge of Polish tax law (direct and/or indirect tax),

• Practical knowledge of ERP system (SAP will be an added advantage),

• Good user knowledge of Microsoft Office and Excel skills (functions, pivot table),

• Very good organization and coordination skills,

• Process orientation and attention on details,

• Ability to work in team with deadlines and stress situations,

• Assuming responsibility within assigned tasks,

• Excellent communication skills to anage the flow of information within the company and with external parties

• Showing initiative and commitment,

• Proficiency in business English (advanced knowledge of another European language as an asset).

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • owoce

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • pakiet relokacyjny

 • Home Office

 • Karta Kultura

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

__________________________________________________________________________________________

We kindly inform that we will contact only selected candidates.