Ta oferta pracy jest nieaktualna od 260 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Specjalista ds. pomiaru i kontroli ryzyka bilansu

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2018-09-03

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Starszy Specjalista ds. pomiaru i kontroli ryzyka bilansu
  SPE/128/0718
  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków szukanego Specjalisty będzie wyglądał następująco:

  • Dokonywanie pomiaru, analiz oraz raportowanie ryzyka płynności, w tym nadzorczych miar płynności,
  • Sporządzanie wewnętrznych i zewnętrznych raportów, analiz i prognoz w zakresie ryzyka płynności, w tym okresowych raportów dla Zarządu Banku, ALCO i Komitetów Ryzyka,
  • Rozwijanie narzędzi do pomiaru i analizy, w tym automatyzacja i optymalizacja procesów oraz dostosowanie metod kalkulacji do nowych wymogów,
  • Przygotowywanie niestandardowych opracowań, symulacji i analiz ad hoc, w tym na potrzeby Planu Naprawy, Planu Awaryjnego,
  • Przygotowywania sprawozdań na potrzeby nadzorcze oraz konsolidacyjne głównego akcjonariusza,
  • Monitorowanie otoczenia regulacyjnego w zakresie ryzyka płynności,
  • Współpraca z innymi jednostkami Banku, w szczególności z Departamentem Skarbu oraz jednostkami Grupy odpowiedzialnym za zarządzanie i raportowanie ryzyka.

  Masz to COŚ?

  • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki to: finanse, ekonomia, bankowość, nauki ścisłe)
  • minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucji finansowej lub w firmie doradczej w obszarze zarządzania ryzkiem, skarbu lub finansów
  • znajomość funkcjonowania rynków finansowych, branży bankowej oraz znajomość instrumentów finansowych i produktów bankowych,
  • znajomość metod stosowanych w pomiarze ryzyka rynkowego i stopy procentowej (np. VaR, BPV, EaR, NII, EVE) oraz wymogów nadzorczych (wytyczne EBA/Bazylejskie)
  • znajomość zagadnień dotyczących struktury bilansu (ALM) oraz działalności handlowej i skarbowej banku, w tym zarzadzania ryzykiem stopy procentowej i rynkowym (dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień z obszaru ryzyka płynności, w tym miar nadzorczych)
  • doświadczenie w tworzeniu dokumentów z zakresu zarządzania ryzykiem
  • umiejętność projektowania złożonych raportów, przygotowywania i prezentacji wyników oraz optymalizacji procesów
  • znajomość j. angielskiego
  • znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word, Excel, Power Point oraz mile widziana jest znajomość SQL/VBA
  • umiejętność analizy danych z wykorzystaniem SAS
  • wiedza z zakresu systemu front-office Kondor+ oraz znajomość systemów informacyjnych Reuters i Bloomberg będą dodatkowym atutem
  • wysokie zdolności analityczne, kreatywność i zaangażowanie
  • umiejętności krytycznego myślenie, rozwiązywania pojawiających się problemów i podejmowania samodzielnych decyzji
  • umiejętność efektywnej pracy w zespole i dobrej organizacji pracy
  • otwartość na nowe wyzwania oraz na wielozadaniową pracę

  Nasza propozycja to:

  • dołączenie do zespołu Departamentu Zarządzania Zintegrowanym Ryzykiem (oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę). Biurko czeka na Ciebie na ul. Senatorskiej 18 w Warszawie
  • pakiet benefitów płacowych i pozapłacowych (m.in. pakiet socjalny, opieka zdrowotna, karta sportowa, narzędzia do zwinnej nauki)
  • możliwość rozwoju zawodowego oraz nauki od najlepszych Specjalistów w swojej dziecinie
  • przyjazna atmosfera pracy z poszanowaniem idei work-life balance
  aplikuj

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

  bottom