INFORMACJE PEKAO TFI S.A. DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:

 1. Administrator danych

Administratorem danych jest Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa.

Z Administratorem danych można skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 640 40 00 lub pisemnie: Pekao TFI S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, 02-674 Warszawa.

 1. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Administratora danych. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są na podstawie:

- przepisów art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dane osobowe wskazane w tym akcie prawnym)

- zgody - w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie ww. przepisu

 1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego w Pekao TFI S.A.: adres [email protected]
 1. Okres przechowywania danych

Administrator danych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych lub przeniesienia danych do innego administratora danych, nie dłużej niż 6 miesięcy do chwili zakończenia procesu rekrutacji.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, o ile jest to technicznie możliwe oraz wykonalne w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Pekao TFI S.A. nie dokonuje profilowania i nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji przetwarzając dane osobowe kandydatów.
Pekao TFI S.A.

Starszy specjalista ds. prawnych

Pekao TFI S.A.O firmie

Pekao TFI S.A.

Marynarska 15

Warszawa

poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszy specjalista ds. prawnych
Miejsce pracy: Warszawa

 

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • mile widziane uprawnienia radcy prawnego
 • dobra znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w towarzystwie funduszy inwestycyjnych
 • łatwość redagowania dokumentów i instrukcji z dziedziny finansów i rynku kapitałowego
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację, analizę oraz sporządzanie dokumentów w języku angielskim

W zamian oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • perspektywy rozwoju zawodowego
 • rozbudowany pakiet socjalny oraz uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym


Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać za pośrednictwem przycisku:

Prosimy o dopisanie nazwy stanowiska w temacie maila oraz o dołączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszy specjalista ds. prawnych

 

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • mile widziane uprawnienia radcy prawnego
 • dobra znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w towarzystwie funduszy inwestycyjnych
 • łatwość redagowania dokumentów i instrukcji z dziedziny finansów i rynku kapitałowego
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację, analizę oraz sporządzanie dokumentów w języku angielskim

W zamian oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • perspektywy rozwoju zawodowego
 • rozbudowany pakiet socjalny oraz uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym


Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać za pośrednictwem przycisku:

Prosimy o dopisanie nazwy stanowiska w temacie maila oraz o dołączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Ogłoszenie archiwalne