Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy Specjalista ds. Projektów w Biurze Programów dla Instytucji

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej O firmie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Polna 40

Warszawa

Nabór osób na stanowisko starszego specjalisty ds. projektów w Biurze Programów dla Instytucji
(Nr ref. BPI/1/2021)

Data przyjmowania zgłoszeń do: 14.02.2021r. 

Data rozstrzygnięcia: 26.02.2021r. 

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę - na zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjna programów zarządzanych przez Agencję  finansowanych ze środków krajowych i europejskich, w szczególności:
  • opracowywanie formularzy, dokumentacji i procedur do programów;
  • obsługa naborów wniosków do programów, w tym ocena formalna, współpraca z ekspertami zewnętrznymi przy ocenie merytorycznej oraz obsługa procesu kontraktowania, raportowania;
  • monitorowanie przebiegu realizacji umów podpisywanych przez Agencję z grantobiorcami;
  • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów;
  • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez beneficjentów;
 • organizacja i prowadzenie spotkań i szkoleń związanych z promowaniem oferty i zasadami programów oraz upowszechnianiem rezultatów programów;
 • współpraca przy promocji programów i upowszechnianiu rezultatów programów;
 • obsługa baz danych;
 • sporządzanie raportów merytorycznych z realizowanych programów;
 • wnioskowanie i proponowanie usprawnień w działaniu Agencji w zakresie programów dla instytucji;
 • wnioskowanie i opracowywanie merytoryczne nowych programów dla instytucji.

Od osób zgłaszających swoją kandydaturę oczekujemy:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • minimum trzyletnie doświadczenie administracyjno–organizacyjne w pracy w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką;
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim (min. B2);
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • umiejętność organizacji pracy własnej, kreatywność, samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • dyspozycyjność w zakresie 2-5 dniowych wyjazdów służbowych;
 • umiejętność pracy zespołowej, skutecznej komunikacji;
 • rzetelność, terminowość oraz umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność obsługi programów MS Office.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość innych języków obcych;
 • umiejętność pracy samodzielnej pod presją czasu.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • kontakt z przedstawicielami środowiska akademickiego;
 • możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia, kursy językowe);
 • wspierającą atmosferę pracy;
 • prywatną opiekę medyczną.
Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV 
za pomocą przycisku Aplikuj.
 
W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia
i oczekiwania finansowe.
Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:
 •  w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."
 
Informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wniosek o wycofaniu zgody na adres mailowy: [email protected]
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Ogłoszenie archiwalne