Starszy Specjalista ds. Public Relations

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju TechnologiiO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147

Wrocław

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół biotechnologii (w tym Biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

 

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Public RelationsNumer ref.: nr ref. SS/PR/2020

Główne zadania i obowiązki

 • Przygotowywanie i redagowanie różnorodnych tekstów m.in. artykułów, newsów, treści na infografiki, social media, a także obszernych publikacji dot. nauki, w języku polskim i angielskim
 • Tworzenie materiałów PR dla mediów – artykuły eksperckie, informacje prasowe
 • Proofreading, redakcja oraz optymalizacja tekstów innych autorów
 • Organizacja konferencji prasowych, briefingów, wywiadów, kampanii informacyjnych
 • Organizacja eventów wizerunkowych
 • Tworzenie treści na stronę internetową instytucji, a także tworzenie innych tekstów na potrzeby czasopism, broszur, programów itp. wydawanych przez instytucję
 • Przeprowadzanie i redagowanie (oraz ewentualny przekład) wywiadów pisemnych i video
 • Prowadzenie komunikacji instytucji w social media
 • Przygotowywanie umów oraz zamówień związanych z public relations i nadzór nad ich realizacją
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi i naukowcami w zakresie pozyskiwania informacji dla mediów oraz promocji instytucji

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie kierunkowe (wyższe)
 • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku 
 • Doświadczenie we współpracy z mediami: organizowanie konferencji prasowych i wywiadów, nawiązywanie i utrzymywanie wartościowych relacji z przedstawicielami mediów, umiejętność przygotowywania komunikatów prasowych
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu korporacyjnych profili LinkedIn i Twitter
 • Znajomości copywritingu sprzedażowego i zasad skutecznej komunikacji w social media
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów o różnym przeznaczeniu
 • Umiejętność przeprowadzanie i redagowanie (oraz ewentualny przekład) wywiadów pisemnych i video
 • Umiejętność samodzielnego nagrywania prostego video na telefonie i wykonywania zdjęć
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w aspektach: pisanie, czytanie, mówienie, rozumienie ze słuchu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu
 • Staranność, dokładność i rzetelność w przygotowaniu tekstów

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość rozwoju umiejętności i zdobycia cennych doświadczeń zawodowych

Dodatkowo

 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Zielone miejsce pracy
 • Dofinansowanie do urlopu
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • Darmowe miejsce parkingowe
 • Możliwość dojazdu PKP z centrum miasta (20 minut)

 Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj w tytule wpisując nr ref. SS/PR/2020 w terminie do dnia 26.04.2020 r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.
lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także - w przypadku wyrażenia zgody - dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
 
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy