Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Starszy Specjalista ds. Rynku Finansowego

Citi Handlowy

Citi Handlowy

Senatorska 16

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Telefoniczny kontakt z klientami detalicznymi na Inwestycjach Dwuwalutowych oraz na transakcjach wymiany walut (FX), promocja modułu Citi Kantor wśród Klientów oraz wewnątrz banku, utrzymywanie bardzo dobrej relacji z klientami, monitorowanie transakcji, zarządzanie marżą oraz prawidłowe zawarcie i rozliczenia transakcji

 • Uczestnictwo w spotkaniach sprzedażowych z Klientami

 • Przygotowywanie i dostarczanie pracownikom Pionu Dystrybucji/Klientom następujących produktów inwestycyjnych lub dostarczenie cen z rynku wtórnego i realizowanie transakcji: Inwestycji Dwuwalutowych i Produktów walutowych

 • Realizacja zakładanych celów sprzedażowych w zakresie transakcji na Inwestycjach Dwuwalutowych i transakcji walutowych

 • Wprowadzanie transakcji zamykających pozycję Banku na rynku w zakresie transakcji FX, DCI

 • Przygotowanie i realizowanie działań wspierających ofertę Produktów Skarbowych dla obecnych klientów Banku, oraz działania mające na celu rozwijanie nowych kanałów dystrybucji i aktywizację oferty Produktów Skarbowych oraz Citi Kantoru w istniejących oraz nowych kanałach

Nasze wymagania

 • Min. 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 • Wykształcenie wyższe

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 • Bardzo dobra znajomość MS Office

 • Dobra znajomość regulacji w zakresie FX i produktów inwestycyjnych (m.in. MIFID2)

 • Umiejętność pracy pod presją czasu, sumienność i staranność

 • Dobre relacje interpersonalne

 • Umiejętność pracy w zespole/współpracy z klientami

To oferujemy

 • Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)

 • Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu

 • Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół

 • Szkolenie doradców z oferowanych produktów

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • fruits/owoce

Stanowisko znajduje się w Pionie Zarządzania Produktami Detalicznymi i Usługami Maklerskimi w ramach Biura Produktów i Transakcji Skarbowych. Biuro zajmuje się zawieraniem transakcji z klientami detalicznymi oraz zamykaniem transakcji na rynku oraz konstruowaniem oferty produktowej. Bieżąca współpraca z partnerami zewnętrznymi oraz komórkami organizacyjnymi w tym w Pionie Dystrybucji Detalicznej, Pionem Finansowym, Departamentem Komunikacji Marketingowej, Departamentem Wsparcia Szefa Sektora BD, Pionem Operacji i Technologii, Departamentem Operacji Rynków Finansowych, Departamentem Monitoringu Zgodności, Biurem Niezależnej Kontroli Procesów oraz Biurem Prawnym SBD.

Celem stanowiska jest realizacja planów i działań zmierzających do osiągnięcia długoterminowej strategii BHW oraz założeń celów, w tym finansowych, w obszarze produktów Strukturyzowanych i Skarbowych, a także zapewnienia zgodności działania z regulacjami i zasadami obowiązującymi w Banku w zakresie tych produktów. Zawieranie transakcji z klientami na inwestycjach dwuwalutowych, transakcjach FX oraz zarządzanie produktem.