Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected]
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

 • został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
 • otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Gwarancji i Poręczeń

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7

Warszawa

top

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Gwarancji i Poręczeń
Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:

 • Koordynowanie procesu zawierania umów, aneksów oraz porozumień dotyczących produktów gwarancyjno-poręczeniowych
 • Realizowanie zaakceptowanych przez Zarząd planów sprzedaży dotyczących gwarancji i poręczeń
 • Bieżąca współpraca z bankami w zakresie sprzedaży gwarancji i poręczeń
 • Realizowanie działań pro-sprzedażowych mających na celu intensyfikację sprzedaży gwarancji i poręczeń
 • Prowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla przedsiębiorców oraz banków w zakresie oferty gwarancyjno-poręczeniowej
 • Prowadzenie rejestrów oraz administrowanie umowami, aneksami oraz porozumieniami

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia/ finanse/ bankowość/prawo
 • Minimum 3 - 5 lat doświadczenia w obszarze bankowości
 • Bardzo dobra znajomość prawa i rynku bankowego
 • Praktyczna znajomość zasad sprzedaży produktów kredytowych, gwarancyjnych oraz tworzenia umów i dokumentów z tym związanych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kominikatywna znajomość języka angielskiego (B2)
 • Skrupulatność, terminowość , wysoka organizacja pracy własnej oraz umiejętność zarządzania czasem i prioryteryzacji zadań

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Gwarancji i Poręczeń

Odpowiedzialność i zadania:

 • Koordynowanie procesu zawierania umów, aneksów oraz porozumień dotyczących produktów gwarancyjno-poręczeniowych
 • Realizowanie zaakceptowanych przez Zarząd planów sprzedaży dotyczących gwarancji i poręczeń
 • Bieżąca współpraca z bankami w zakresie sprzedaży gwarancji i poręczeń
 • Realizowanie działań pro-sprzedażowych mających na celu intensyfikację sprzedaży gwarancji i poręczeń
 • Prowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla przedsiębiorców oraz banków w zakresie oferty gwarancyjno-poręczeniowej
 • Prowadzenie rejestrów oraz administrowanie umowami, aneksami oraz porozumieniami

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia/ finanse/ bankowość/prawo
 • Minimum 3 - 5 lat doświadczenia w obszarze bankowości
 • Bardzo dobra znajomość prawa i rynku bankowego
 • Praktyczna znajomość zasad sprzedaży produktów kredytowych, gwarancyjnych oraz tworzenia umów i dokumentów z tym związanych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kominikatywna znajomość języka angielskiego (B2)
 • Skrupulatność, terminowość , wysoka organizacja pracy własnej oraz umiejętność zarządzania czasem i prioryteryzacji zadań

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne