Oferta pracy

Starszy specjalista ds. sprzedaży usług bankowych

mBank S.A.O firmie

 • Częstochowa, śląskie

 • Ogłoszenie wygasło 7 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
Starszy specjalista ds. sprzedaży usług bankowychNumer ref.: KZ/043/0521

Twoje zadania:

 • aktywna sprzedaż produktów bankowych dla klientów indywidualnych (konta, kredyty, depozyty),
 • obsługa kasowo-dysponencka,
 • edukowanie klienta w zakresie obsługi zdalnych kanałów dystrybucji,
 • prowadzenie akcji promocyjnych,
 • budowanie pozycji rynkowej mBanku.

 

Aby zacząć, potrzebujesz:

 • doświadczenia w aktywnej sprzedaży, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w sprzedaży usług bankowych dla klientów indywidualnych,
 • wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów - finanse, bankowość, ekonomia lub pokrewne,
 • znajomości technik sprzedaży,
 • znajomości podstawowych produktów depozytowych, kredytowych i inwestycyjnych,
 • znajomości rynku kapitałowego i pieniężnego, sytuacji ekonomicznej i zagadnień makroekonomicznych - zainteresowań związanych z tą tematyką,
 • bardzo dobrej umiejętność obsługi komputera, MS Office,
 • wytrwałości w dążeniu do celu, umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, rozpoznawania potrzeb klientów i budowania relacji, inicjatywy i dynamizmu w działaniu, systematyczności i elastyczności,
 • dodatkowymi atutami będą znajomość języka angielskiego i prawo jazdy kat. B.

 

Brzmi ciekawie? Nie czekaj - aplikuj i dołącz do naszego zespołu!

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne