Starszy Specjalista ds. Unii Europejskiej

mBank S.A.O firmie

 • Senatorska 18, Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 24 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
Starszy Specjalista ds. Unii EuropejskiejNumer ref.: ASZ/048/0720

Do Wydziału Unii Europejskiej w Departamencie Bankowości Korporacyjnej poszukujemy osoby, która będzie odpowiadać za:

 • Zarządzanie ofertą produktową związaną z pomocą publiczną
 • Wsparcie oddziałów w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE i EBI, a w szczególności  pomoc w strukturyzowaniu transakcji i modelu jej finansowania oraz  wydawanie opinii w procesie kredytowym
 • Weryfikację poprawności zastosowania klauzul produktowych w umowach kredytowych z klientami
 • Zarządzanie limitem środków  i bieżącą korespondencję z EBI
 • Pełnienie funkcji kontrolnych w zakresie prawidłowości udzielania kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK

Z przyjemnością zaprosimy Cię do współpracy, jeśli możesz pochwalić się:

 • Minimum dwuletnim doświadczeniem zdobywanym w bankowości, w szczególności w roli analityka, doradcy, bądź w obszarach wsparcia lub operacji
 • Wykształceniem wyższym ekonomicznym lub prawnym
 • Znajomością zasad funkcjonowania gwarancji BGK (de minimis, Cosme, Biznesmax)
 • Znajomością zasad funkcjonowania programów operacyjnych ( m.in. POIR – Kredyt Technologiczny)
 • Wiedzą z zakresu procesów i produktów bankowych, analizy finansowej, oceny projektów inwestycyjnych
 • Bardzo dobrą znajomością programu Excel
 • Dobrym poziomem języka angielskiego (ze względu na stałą współpracę w tej roli z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym)

Dodatkowo, jeśli jesteś osobą komunikatywną, budującą długofalowe relacje, otwartą na zapewnienie wysokiej jakości klientowi wewnętrznemu oraz potrafisz wyciągać wnioski z otrzymywanych danych, dajesz rekomendacje, proponujesz nowe rozwiązania, ta rola czeka właśnie na Ciebie.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy