Oferta pracy

Starszy specjalista ds. wsparcia realizacji projektów unijnych

Polska Agencja Żeglugi PowietrznejO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Starszy specjalista ds. wsparcia realizacji projektów unijnychNumer ref.: 93/2020

Główne zadania na stanowisku:

 • Monitoring obowiązujących przepisów, wytycznych, procedur warunkujących prawidłowe przygotowanie i realizację projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • Monitorowanie i rozliczanie środków UE,
 • Monitorowanie realizacji projektów pod kątem zgodności z przepisami, wytycznymi, zaleceniami i procedurami w zakresie funduszy UE,
 • Opracowywanie wytycznych dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE służące do adaptacji do środowiska PAŻP,
 • Opracowywanie formularzy związanych z rozliczaniem pozyskanych środków funduszy UE,
 • Współpraca z instytucjami pośredniczącymi, wdrażającymi i zarządzającymi projektami finansowanymi ze środków unijnych, w tym m.in. z SESAR Deployment Manager,
 • Współpraca z jednostkami administracji państwowej w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania przez PAŻP,
 • Współpraca z kierownikami projektów oraz wsparcie w zakresie informowania o zmianach zachodzących w przepisach i zasadach realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi PAŻP uczestniczącymi w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • Sporządzanie raportów, analiz oraz sprawozdań w zakresie środków i projektów unijnych (w tym wniosków o płatność),
 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (preferowane na kierunku: finanse, zarządzanie, transport),
 • minimum 6 lat doświadczenia zawodowego, w tym 4 lata  w obszarze pozyskiwania i rozliczania środków UE, w tym w rozliczaniu projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi środki unijne,
 • doświadczenie w monitoringu projektów unijnych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność,
 • otwartość i umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy,

Mile widziane:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia:24.01.2021

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: [email protected], tel. (+48 22 574 59 43) , IOD - email: [email protected]) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy