Distribev Orbico Sp. z o.o

Starszy Specjalista ds. Zakupów

Distribev Orbico Sp. z o.oO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Starszy Specjalista ds. Zakupów
Miejsce pracy: Warszawa

Distribev Orbico Sp. z o.o. jest częścią Grupy Orbico. Zajmujemy się sprzedażą i dystrybucją alkoholi oraz napojów bezalkoholowych w rynku tradycyjnym i w gastronomii. W naszym portfolio znajdują się marki producentów takich jak: Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Carlsberg, CEDC.

Opis stanowiska:

 • Realizacja wyznaczonej strategii zakupowej
  dla spółki,
 • Identyfikacja potrzeb zakupowych klienta wewnętrznego i uzgadnianie specyfikacji kupowanych towarów oraz usług,
 • Pozyskiwanie nowych źródeł zaopatrzenia, przeprowadzenie akcji ofertowej, negocjowanie warunków dostaw, wybór i kontraktowanie dostawców, zarządzanie ryzykiem,
 • Współpraca z kluczowymi dostawcami, przeprowadzanie oceny oraz rozwiązywanie reklamacji,
 • Zapewnienie zgodności procesu zakupów
  z Procedurą Zakupów oraz wymogami prawa,
 • Raportowanie danych i informacji dotyczących prognoz cenowych oraz uczestniczenie
  w przygotowaniu budżetu.

Zgłoś się do nas, jeśli posiadasz:

 • Min. 5 lat doświadczenia w pracy w dziale zakupów realizując strategię zarządzania kategoriami kosztów wspólnych (preferowane - IT, administracja) oraz logistycznych (flota, transport, magazyny),
 • Wykształcenie wyższe o kierunku handlowym lub ekonomicznym,
 • Znajomość języka angielskiego na bardzo dobrym poziomie, pozwalającym na swobodną komunikację,
 • Dobrą znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel, znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem,
 • Jesteś liderem zmian,
 • Potrafisz prowadzić negocjacje zakupowe,
 • Cechuje Cię samodzielność, systematyczność,
 • Posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, analityczne.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pełną wyzwań pracę z możliwością realizacji własnych pomysłów, inicjowania zmian i budowania wartości firmy,
 • Nowoczesne środowisko pracy oraz przyjazną i otwartą kulturę organizacyjną,
 • Dostęp do atrakcyjnego pakietu benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta sportowa, deputat świąteczny, wczasy pod gruszą),
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju zawodowego w dużej firmie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO) pragniemy poinformować Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Distribev Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem pod numerem telefonu: 32 628 99 99, adresem e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected]
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnego procesu rekrutacji, a także, jeżeli wyraziłeś na to zgodę, na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Distribev Orbico sp. z o.o. a także inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce. Podstawę przetwarzania stanowi:
  • podjęcie działań na Twoje żądanie przed ewentualnym zawarciem umowy, czyli objęcia Cię procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie danych, które nie wynikają z Kodeksu pracy, a które przekazujesz w swojej aplikacji o pracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z obowiązujących przepisów prawa w zakresie żądania podania określonych danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy);
  • prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie danych zbieranych w formularzu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w przypadku konieczności przeprowadzenia badań wstępnych i uwzględnienia orzeczenia w tym zakresie przed zawarciem umowy o pracę - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług: hostingowych, informatycznych, rekrutacyjnych, publikacji ogłoszeń o pracę oraz systemów do zarządzania rekrutacjami – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
 2. Twoje dane przetwarzane będą przez czas:
  1. trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu,
  2. 24 miesięcy, licząc od końca roku, w którym zostały przekazane dokumenty aplikacyjne, jednak tylko jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach przyszłych rekrutacji,
 3. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. Ponadto przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych jest wymagane w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy – również odnośnie danych, których podanie jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 7. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 8. Na podstawie Twoich danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie odbywać się profilowanie.

Distribev Orbico Sp. z o.o. jest częścią Grupy Orbico. Zajmujemy się sprzedażą i dystrybucją alkoholi oraz napojów bezalkoholowych w rynku tradycyjnym i w gastronomii. W naszym portfolio znajdują się marki producentów takich jak: Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Carlsberg, CEDC.

Starszy Specjalista ds. ZakupówNumer ref.: Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Realizacja wyznaczonej strategii zakupowej
  dla spółki,
 • Identyfikacja potrzeb zakupowych klienta wewnętrznego i uzgadnianie specyfikacji kupowanych towarów oraz usług,
 • Pozyskiwanie nowych źródeł zaopatrzenia, przeprowadzenie akcji ofertowej, negocjowanie warunków dostaw, wybór i kontraktowanie dostawców, zarządzanie ryzykiem,
 • Współpraca z kluczowymi dostawcami, przeprowadzanie oceny oraz rozwiązywanie reklamacji,
 • Zapewnienie zgodności procesu zakupów
  z Procedurą Zakupów oraz wymogami prawa,
 • Raportowanie danych i informacji dotyczących prognoz cenowych oraz uczestniczenie
  w przygotowaniu budżetu.

Zgłoś się do nas, jeśli posiadasz:

 • Min. 5 lat doświadczenia w pracy w dziale zakupów realizując strategię zarządzania kategoriami kosztów wspólnych (preferowane - IT, administracja) oraz logistycznych (flota, transport, magazyny),
 • Wykształcenie wyższe o kierunku handlowym lub ekonomicznym,
 • Znajomość języka angielskiego na bardzo dobrym poziomie, pozwalającym na swobodną komunikację,
 • Dobrą znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel, znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem,
 • Jesteś liderem zmian,
 • Potrafisz prowadzić negocjacje zakupowe,
 • Cechuje Cię samodzielność, systematyczność,
 • Posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, analityczne.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pełną wyzwań pracę z możliwością realizacji własnych pomysłów, inicjowania zmian i budowania wartości firmy,
 • Nowoczesne środowisko pracy oraz przyjazną i otwartą kulturę organizacyjną,
 • Dostęp do atrakcyjnego pakietu benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta sportowa, deputat świąteczny, wczasy pod gruszą),
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju zawodowego w dużej firmie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO) pragniemy poinformować Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Distribev Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem pod numerem telefonu: 32 628 99 99, adresem e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected]
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnego procesu rekrutacji, a także, jeżeli wyraziłeś na to zgodę, na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Distribev Orbico sp. z o.o. a także inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce. Podstawę przetwarzania stanowi:
  • podjęcie działań na Twoje żądanie przed ewentualnym zawarciem umowy, czyli objęcia Cię procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie danych, które nie wynikają z Kodeksu pracy, a które przekazujesz w swojej aplikacji o pracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z obowiązujących przepisów prawa w zakresie żądania podania określonych danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy);
  • prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie danych zbieranych w formularzu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w przypadku konieczności przeprowadzenia badań wstępnych i uwzględnienia orzeczenia w tym zakresie przed zawarciem umowy o pracę - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług: hostingowych, informatycznych, rekrutacyjnych, publikacji ogłoszeń o pracę oraz systemów do zarządzania rekrutacjami – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
 2. Twoje dane przetwarzane będą przez czas:
  1. trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu,
  2. 24 miesięcy, licząc od końca roku, w którym zostały przekazane dokumenty aplikacyjne, jednak tylko jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach przyszłych rekrutacji,
 3. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. Ponadto przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych jest wymagane w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy – również odnośnie danych, których podanie jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 7. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 8. Na podstawie Twoich danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie odbywać się profilowanie.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy