Oferta pracy

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Administracyjnym

Polska Organizacja TurystycznaO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
Polska Organizacja Turystyczna, zajmująca się promocją polskiej turystyki
w kraju i za granicą, 
poszukuje:
starszego specjalisty ds. zamówień publicznych
w Biurze Administracyjnym

Zakres zadań:  

 • Samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuję się ustawę-Prawo zamówień publicznych, a w tym:
  - przygotowanie dokumentacji przetargowych (SIWZ, odpowiedzi na pytania, ogłoszenia itp.),
  - publikowanie ogłoszeń związanych z prowadzonym postępowaniem,
  - udział w pracach komisji przetargowych,
  - obsługa zamówień elektronicznych.
 • Weryfikacja wymaganej dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych, zgodnie z regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Polskiej Organizacji Turystycznej;
 • Prowadzenie ewidencji postępowań;
 • Opracowywanie planu postępowań, monitorowanie jego realizacji oraz przygotowywanie projektu zmiany;
 • Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień;
 • Przygotowywanie dokumentacji oraz wyjaśnień na potrzeby kontroli zewnętrznych;
 • Archiwizacja dokumentacji postępowań;
 • Monitorowanie zmian w przepisach w zakresie zamówień publicznych.

Poszukujemy osoby:

 • Z wykształceniem wyższym magisterskim - preferowane : prawo, administracja, ekonomia;
 • Doświadczenie zawodowe- min. 3 lat pracy na stanowisku związanym z realizacją zamówień publicznych według ustawy Prawo zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • Preferowany staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i umiejętność poruszania się w przepisach prawa powiązanych z ustawą;
 • Zdolności analityczne i organizacyjne;
 • Umiejętność pracy z zespołem;
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa;
 • Umiejętność redagowania pism;
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów;
 • Rzetelność i skrupulatność, która pozwoli dokonać wnikliwej analizy prawnej.  

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań,
 • Pracę w formie umowy o pracę,
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego,
 • Pakiet medyczny z dofinansowaniem przez zakład pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku
aplikowania w terminie do dnia 9.10.2020r.
Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednakże, jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym do zebrania danych kandydata do pracy w zakresie wynikającym z tych przepisów. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że dane osobowe w procesie rekrutacji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie wymienione w ogłoszeniu o pracę zamieść w swojej ofercie klauzulę o następującej treści:

„ Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej POT (www.pot.gov.pl) w zakładce  „ Kariera”.             

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy