Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

BDGstsp127/2023

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Biuro Dyrektora Generalnego

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • praca hybrydowa
 • Praca od zaraz

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

Wawelska 52/54

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące usług, dostaw i robót budowlanych

 • Opiniuje dokumentację z przeprowadzonych postępowań dotyczących zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych powoływanych w Ministerstwie

 • Opracowuje, na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, roczne sprawozdanie, przekazywane do Urzędu Zamówień Publicznych

 • Zbiera informacje i opracowuje roczny plan zamówień publicznych

 • Udziela porad komórkom organizacyjnym Ministerstwa w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach ustawowych

 • Zamieszcza informacje o zawartych umowach, których wartość przekracza 500 zł, w rejestrze prowadzonym przez Ministra Finansów

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: wyższe

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze zamówień publicznych

 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, Kodeks cywilny (w zakresie dotyczącym umów oraz procesu udzielania zamówień centralnych)

 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na klienta/interesanta

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Benefity

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • strefa relaksu

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • onboarding ogólny i stanowiskowy