Ta oferta pracy jest nieaktualna od 23 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 04.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych
  Miejsce pracy: Warszawa

  Główne zadania:

  • Koordynacja działań związanych z realizacją i przygotowywaniem postępowań przetargowych Agencji,
  • Opiniowanie wniosków pod względem zgodności z procedurą udzielenia zamówień publicznych,
  • W ramach prowadzonych postępowań:
   • sporządzanie niezbędnej dokumentacji przetargowej,
   • udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapytania do SIWZ,
   • gromadzenie ofert i ocena spełnienia warunków formalno-prawnych stawianych Wykonawcom,
   • sporządzanie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
   • prowadzenie posiedzeń Komisji Przetargowych,
   • współpraca z komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach zamówienia,
   • publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE i Biuletynie Zamówień Publicznych,
   • prowadzenie, weryfikacja i koordynacja Rejestru wniosków o sfinansowanie w formie elektronicznej oraz Rejestru zapytań ofertowych w formie elektronicznej,
  • Monitorowanie zmian w aktach prawa powszechnie obowiązującego w obszarze zamówień publicznych,
  • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych Agencji.

   

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe magisterskie,
  • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych,
  • Minimum 4 letnie doświadczenie  w obszarze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,
  • Doświadczenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym sporządzaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, zwłaszcza pakietu Microsoft Office.

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę,
  • Przyjazną atmosferę pracy,
  • Pakiet socjalny / opiekę medyczną.

   

  Administratorem Pani/ Pana danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. We wszelkich sprawach związanych z administrowaniem Pani/ Pana danymi osobowymi można się kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

  Jako Administrator Pani/ Pana danych osobowych, zapewniamy Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych. Może je Pani/Pan sprostować, żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  Informujemy także, że przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesach rekrutacyjnych – przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje – przez okres do 10 lat lub do momentu wycofania tej zgody.

  Zgłoszenie się do procesu rekrutacji jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia Pani/ Panu możliwości uczestniczenia we wszystkich etapach procesu.