Oferta pracy

starszy specjalista/ główny specjalista (archiwizacja)

NCBR+ sp. z o.o.

NCBR+ sp. z o.o.

Nowogrodzka 50

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie archiwum zakładowego w Centrum,

 • przejmowanie dokumentacji od komórek organizacyjnych Centrum,

 • przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

 • sprawdzanie zgodności dokumentacji archiwum zakładowego ze spisami zdawczo-odbiorczymi,

 • udostępnianie/wypożyczanie dokumentacji komórkom organizacyjnym Centrum,

 • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,

 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym brakowaniu oraz przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Akt Nowych,

 • uporządkowanie i przeorganizowanie części obecnego archiwum zakładowego,

 • dbałość o bezpieczeństwo przechowywanej dokumentacji,

 • wsparcie pracowników w stosowaniu wewnętrznych przepisów kancelaryjno-archiwalnych, wsparcie dla komórek organizacyjnych w zakresie obiegu dokumentacji,

 • współudział w opracowywaniu i uzgadnianiu z właściwym archiwum państwowym normatywów kancelaryjno-archiwalnych,

 • bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie archiwizacji na rzecz Centrum.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, mile widziane z zakresu archiwistyki lub wyższe historyczne o specjalności archiwalnej,

 • minimum 3 letnie doświadczenie jako archiwista zakładowy,

 • dobra znajomość systemu kancelaryjnego klasy EZD,

 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,

 • znajomość aktualnych przepisów dot. archiwizacji i prowadzenia archiwum,

 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań i rozwiązywaniu problemów,

 • zdolności organizacyjne, systematyczność, dokładność, zaangażowanie,

 • umiejętność samodzielnego i efektywnego zarządzania czasem pracy,

 • umiejętność efektywnej komunikacji.

Mile widziane

 • kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • preferencyjne pożyczki

 • brak dress code’u

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie do prywatnej edukacji dzieci

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • system kafeteryjny

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie kandydatów z Ukrainy spełniających wymagania formalne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Poszukujemy pracownika działu wsparcia administracji. Osoba zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty /głównego specjalisty będzie odpowiedzialna za zapewnienie właściwego funkcjonowania oraz nadzoru merytorycznego nad Archiwum Zakładowym Centrum.

NCBR+ sp. z o.o.

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

Przewiń do profilu firmy