Ta oferta pracy jest nieaktualna od 264 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Specjalista / Główny Specjalista (Programista JavaScript/HTML5/CSS3) w Biurze Informatyki

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 18.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

  Starszy Specjalista / Główny Specjalista (Programista JavaScript/HTML5/CSS3) w Biurze Informatyki
  Miejsce pracy: Warszawa

  Główne zadania:                 

  • Rozwój nowych oraz istniejących aplikacji internetowych (w zakresie „frontendu”) w technologiach JavaScript/HTML5/CSS3
  • Tworzenie dokumentacji technicznej
  • Współpraca z innymi programistami
  • Udział w analizach i przygotowywaniu specyfikacji wymagań
  • Udział w przygotowywaniu projektów technicznych dla wyspecyfikowanych wymagań
  • Udział w projektowaniu architektury aplikacji dla nowych serwisów internetowych i modułów funkcjonalnych

  Wymagania konieczne:

  • Bardzo dobra znajomość technologii JavaScript/HTML5/CSS3
  • Bardzo dobra znajomość biblioteki jQuery
  • Znajomość co najmniej jednego systemu szablonów (preferowane Django i pochodne, np. Twig)
  • Znajomość co najmniej jednego frameworka CSS (preferowany Bootstrap)
  • Znajomość  co najmniej jednego preprocesora CSS (preferowany Sass)
  • Znajomość co najmniej jednego systemu wersjonowania (preferowany GIT)
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w języku angielskim

  Dodatkowo (wymagania pożądane):

  • Umiejętności i doświadczenie w projektowaniu interfejsów użytkownika (UI) oraz „user experience” (UX)
  • Umiejętności z zakresu testowania i automatyzacji testów frontendu (QUnit, Jasmine, Mocha, itp.)
  • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego z wiodących frameworków JavaScript działających po stronie klienta (React, Angular 2, Vue, Ember, itp.)
  • Praktyczna znajomość systemów zarządzania pakietami: Bower, Yarn, npm
  • Praktyczna umiejętność „cięcia grafiki” (konwersja projektu graficznego do HTML/CSS)
  • Praktyczna znajomość biblioteki Knockout.js
  • Podstawowa znajomość PHP/Symfony2/Symfony3
  • Podstawowa znajomość SQL
  • Umiejętność dzielenia się wiedzą
  Oferujemy:
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach
  • Atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem do biura
  aplikuj

  Inne informacje:

  aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

  Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30

  Termin zgłoszeń: do 29.09.2018 r.

  • Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center).
  • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  • Lista osób spełniających wymagania konieczne i formalne będzie zamieszczone w BIP.
  • Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.