Starszy Specjalista / Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 17.05.2018
 • Ważna jeszcze 26 dni (do 16.06.2018)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  top
  Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?

  Jesteśmy firmą z ponad 130 letnią tradycją!

  Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

  Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!


  Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:
  Starszy Specjalista / Specjalista
  (Biuro Kontroli i Audytu)
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref. 80-81/18

   

  Główny zakres obowiązków:

  • realizacja zadań audytowych
  • realizacja zadań kontrolnych, w szczególności przeprowadzanie kontroli doraźnych
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań kontrolnych i audytowych
  • opracowywanie projektów strategicznych oraz rocznych planów audytu w oparciu o opracowaną i aktualizowaną mapę ryzyka
  • współudział w opracowywaniu rejestru ryzyka Biura i raportu z zarządzania ryzykiem Biura
  • przeprowadzanie planowych i doraźnych audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
  • inicjowanie działań ograniczających lub eliminujących stwierdzone nieprawidłowości i zidentyfikowane ryzyka
  • monitorowanie przeprowadzanych w Spółce audytów zewnętrznych oraz koordynowanie współpracy jednostek i komórek organizacyjnych Spółki z audytorami zewnętrznymi
  • przedstawianie propozycji dotyczących zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego Spółki,                       w szczególności w zakresie organizacji, procedur i technik audytu
  • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w tym ustalanie stanu faktycznego badanych obszarów i porównywanie ze stanem wynikającym z obowiązujących wewnętrznych i zewnętrznych przepisów oraz badanie rzetelności i prawidłowości sporządzanej dokumentacji źródłowej
  • rzetelne, obiektywne i zgodne z obowiązującymi kryteriami kontroli badanie i identyfikowanie oraz przedstawianie faktów ustalonych podczas kontroli, przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz odpowiedzialności za ich powstanie, a także obiektywnych wniosków pokontrolnych w sprawach merytorycznych i personalnych
  • proponowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu ograniczenie lub eliminację stwierdzonych nieprawidłowości i zapobieganie ich powstaniu w przyszłej działalności. Sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli oraz wystąpień pokontrolnych, zawierających stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości oraz pracowników odpowiedzialnych za ich powstanie
  • monitorowanie i sprawdzanie realizacji rekomendacji i zaleceń poaudytowych oraz zaleceń pokontrolnych, wydanych po przeprowadzonych przez siebie audytach i kontrolach
  • prowadzenie dokumentacji realizowanych audytów i kontroli oraz przygotowywanie jej do archiwizacji

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego, preferowany profil prawniczy, ekonomiczny lub techniczny
  • min. 3 letniego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku kontrolera wewnętrznego lub audytora wewnętrznego
  • udokumentowanych kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego
  • znajomości powszechnie obowiązujących regulacji prawnych
  • znajomości pakietu Microsoft Office
  • zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych
  • zdolności analitycznych
  • umiejętności organizacji pracy
  • mile widziana znajomość systemów: Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Systemu Zarządzania Ryzykiem, Systemu Compliance, Zarządzania przez Cele i Systemu Ocen Pracowniczych

  Naszym pracownikom oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
  • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
  • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
  • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
  • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
  • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
  • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
  • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych
  aplikuj
  Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wewnętrznej, zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
   
  Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.