Ta oferta pracy jest nieaktualna od 215 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Specjalista / Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 17.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  top
  Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?

  Jesteśmy firmą z ponad 130 letnią tradycją!

  Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

  Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!


  Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:
  Starszy Specjalista / Specjalista
  (Biuro Kontroli i Audytu)
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref. 80-81/18

   

  Główny zakres obowiązków:

  • realizacja zadań audytowych
  • realizacja zadań kontrolnych, w szczególności przeprowadzanie kontroli doraźnych
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań kontrolnych i audytowych
  • opracowywanie projektów strategicznych oraz rocznych planów audytu w oparciu o opracowaną i aktualizowaną mapę ryzyka
  • współudział w opracowywaniu rejestru ryzyka Biura i raportu z zarządzania ryzykiem Biura
  • przeprowadzanie planowych i doraźnych audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
  • inicjowanie działań ograniczających lub eliminujących stwierdzone nieprawidłowości i zidentyfikowane ryzyka
  • monitorowanie przeprowadzanych w Spółce audytów zewnętrznych oraz koordynowanie współpracy jednostek i komórek organizacyjnych Spółki z audytorami zewnętrznymi
  • przedstawianie propozycji dotyczących zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego Spółki,                       w szczególności w zakresie organizacji, procedur i technik audytu
  • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w tym ustalanie stanu faktycznego badanych obszarów i porównywanie ze stanem wynikającym z obowiązujących wewnętrznych i zewnętrznych przepisów oraz badanie rzetelności i prawidłowości sporządzanej dokumentacji źródłowej
  • rzetelne, obiektywne i zgodne z obowiązującymi kryteriami kontroli badanie i identyfikowanie oraz przedstawianie faktów ustalonych podczas kontroli, przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz odpowiedzialności za ich powstanie, a także obiektywnych wniosków pokontrolnych w sprawach merytorycznych i personalnych
  • proponowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu ograniczenie lub eliminację stwierdzonych nieprawidłowości i zapobieganie ich powstaniu w przyszłej działalności. Sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli oraz wystąpień pokontrolnych, zawierających stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości oraz pracowników odpowiedzialnych za ich powstanie
  • monitorowanie i sprawdzanie realizacji rekomendacji i zaleceń poaudytowych oraz zaleceń pokontrolnych, wydanych po przeprowadzonych przez siebie audytach i kontrolach
  • prowadzenie dokumentacji realizowanych audytów i kontroli oraz przygotowywanie jej do archiwizacji

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego, preferowany profil prawniczy, ekonomiczny lub techniczny
  • min. 3 letniego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku kontrolera wewnętrznego lub audytora wewnętrznego
  • udokumentowanych kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego
  • znajomości powszechnie obowiązujących regulacji prawnych
  • znajomości pakietu Microsoft Office
  • zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych
  • zdolności analitycznych
  • umiejętności organizacji pracy
  • mile widziana znajomość systemów: Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Systemu Zarządzania Ryzykiem, Systemu Compliance, Zarządzania przez Cele i Systemu Ocen Pracowniczych

  Naszym pracownikom oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
  • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
  • pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO)
  • wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
  • stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
  • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
  • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
  • uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym możliwość dołączenia do różnych sekcji sportowych
  aplikuj
  Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
   
  Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Starynkiewicza 5.

  Dane do Pani Mirosławy Zwolińskiej, Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: [email protected]

  1. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
  • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy,
  • dla celów archiwalnych: na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.