Ta oferta pracy jest nieaktualna od 278 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

starszy specjalista (specjalizacja: finanse publiczne)

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 16.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołana w celu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pośredniczymy w przekazywaniu środków unijnych i budżetowych podmiotom publicznym i prywatnym, które realizując projekty z obszaru badań i rozwoju przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.  W Centrum wspieramy innowatorów, łączymy naukę z biznesem i doceniamy różnorodność, dlatego naszymi pracownikami zostają zarówno osoby z sektora prywatnego jak i publicznego, o różnym doświadczeniu zawodowym i wykształceniu. Ważne jest dla nas, by kandydaci posiadali nie tylko wiedzę i umiejętności niezbędne na danym stanowisku, ale także aby swoim działaniem wzbogacali kulturę naszej organizacji. 
   
  Aktualnie poszukujemy kandydatów gotowych realizować misję Centrum w ramach stanowisko:
  starszy specjalista / główny specjalista
  (specjalizacja: finanse publiczne)

  Miejsce pracy: Warszawa-Centrum
  Numer referencyjny: DKN_02_S1_18

  Głównym zadaniem osoby zatrudnionej będzie sprawna realizacja wybranych zadań przypisanych do Sekcji Zarządzania Finansami. Stanowisko podlega bezpośrednio pod Kierownika Sekcji Zarządzania Finansami.

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:
  • prace w ramach przygotowywania Planu Finansowego i założeń do opracowania budżetu Centrum, jako agencji wykonawczej finansowanej ze środków publicznych;
  • bieżące analizowanie realizacji Planu Finansowego Centrum;
  • przygotowanie sprawozdań zewnętrznych i wewnętrznych z wykonania Planu Finansowego Centrum;
  • bieżące monitorowanie wykorzystania dotacji celowej oraz środków europejskich pochodzących z EFRR, EFS, w tym spraw dotyczących obsługi finansowej środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych;
  • pozyskiwanie i opracowywanie danych finansowych z systemów informatycznych Centrum, ich analiza i weryfikacja dla celów sprawozdawczych Sekcji;
  • ewidencja zwróconych przez beneficjentów oraz instytucje wdrażające środków finansowych na rachunki bankowe;
  • przygotowanie i obsługa zleceń płatności w ramach wszystkich realizowanych płatności Centrum dla beneficjentów i Instytucji Wdrażających.
  Od kandydatów oczekujemy:
  • wykształcenia wyższego;
  • minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku w jednostkach finansowanych z budżetu państwa;
  • praktycznej znajomości zasad finansowania i rozliczania jednostek sektora finansów publicznych;
  • praktycznej wiedzy i doświadczenia w realizacji i/lub wdrażaniu projektów finansowanych z środków UE;
  • dobrej znajomość narzędzia MS Office, w szczególności MS Excel;
  • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych, organizacyjnych, efektywnego planowania własnej pracy;
  • dbałości o wysokie standardy i jakość wykonywanej pracy;
  • samodzielności i inicjatywy;
  • wysoko rozwiniętej umiejętności komunikacji i współpracy;
  • wysokich standardów kultury osobistej i etyki zawodowej.
  Dodatkowymi atutami będą:
  • studia podyplomowe z obszaru finansów publicznych, kontrolingu i rachunkowości w sektorze publicznym;
  • znajomość zasad organizacji i finansowania projektów B+R wspieranych ze środków publicznych;
  • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R;
  • znajomość zasad rozliczania finansowego projektów ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • pracę w dogodnej lokalizacji w centrum miasta;
  • elastyczne godziny pracy (pracujemy po 8h od pn do pt, a pracę możemy zaczynać od 6:30 do 10:00);
  • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i dodatkowego ubezpieczenia grupowego;
  • realny dostęp do pakietu profesjonalnych szkoleń.

  Kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem przycisku
  Aplikuj do dnia  2 września 2018 roku.
  NCBR jest otwarte na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.
   
  Informacje dotyczące wynagrodzeń znajdują się w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 182 poz. 1085, ze zm.).
   
  Zgodnie z ustawą o NCBR, po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji, na stronie internetowej Centrum w BIP publikowana jest lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
   
  Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.