Oferta pracy

Starszy Specjalista / Starsza Specjalista w Wydziale Nadzoru Standaryzacji w Radomiu

PSE S.A.

PSE S.A.

Stefana Żeromskiego 75

Śródmieście

Radom

Twój zakres obowiązków

 • Udział w uzgodnieniach dokumentacji przedinwestycyjnej w zakresie rozwiązań technicznych w obrębie obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych

 • Opiniowanie opracowywanej w ramach realizacji projektów inwestycyjnych dokumentacji i rozwiązań technicznych obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych

 • Opiniowanie wydawanych dla podmiotów zewnętrznych tj. odbiorców, wytwórców i spółek dystrybucyjnych technicznych warunków przyłączenia do sieci KSE w zakresie obwodów pierwotnych

 • Opiniowanie danych gwarantowanych urządzeń i aparatury pierwotnej dostarczanych przez Wykonawców w ramach procesu inwestycyjnego

 • Udział w próbach i testach fabrycznych urządzeń i aparatury w celu zapewnienia spełnienia wymagań standardowych specyfikacji technicznych

 • Udział w odbiorach dostaw aparatury, prac inwestycyjnych, obiektów sieci przesyłowej, a w szczególności w sprawdzeniach technicznych i testach SAT w zakresie urządzeń i aparatury obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych

 • Udział w opracowywaniu i aktualizacji standardowych specyfikacji technicznych i wymagań funkcjonalnych w zakresie urządzeń i aparatury obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych

 • Zgłaszanie inicjatyw oraz potrzeb w zakresie aktualizacji/opracowania nowych standardowych specyfikacji technicznych wraz z określeniem zakresu obszaru urządzeń i aparatury obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych

 • Nadzór nad stosowaniem standaryzacji i typizacji w procesach realizowanych przez zamiejscowe komórki organizacyjne w zakresie aparatury i urządzeń obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych

 • Śledzenie analiz awaryjności obiektów i ich części składowych w zakresie urządzeń i aparatury obwodów pierwotnych na terenie odpowiedzialności przypisanej do komórki organizacyjnej

 • Wsparcie techniczne przy formułowaniu ocen w zakresie wydarzeń sieciowych, stanu technicznego urządzeń, stanów awaryjnych lub zakłóceniowych w zakresie urządzeń i aparatury obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne, elektroenergetyka lub elektrotechnika lub pokrewne

 • Doświadczenie zawodowe minimum 2 lata na stanowisku związanym z montażem i uruchomieniem lub z eksploatacją lub projektowaniem układów stacji NN/WN lub aparatury pierwotnej w stacjach NN lub WN, umiejętność czytania projektów obwodów elektrycznych

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 – Intermediate

 • Prawo jazdy kat. B

 • Praca na wysokości do 3m i powyżej 3m

 • Osoba kontaktowa, spokojne usposobienie

Mile widziane

 • Uprawnienia kwalifikacyjne E lub D grupa G1 (2,3,4,7,10)

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne