Oferta pracy

Starszy Specjalista/ Starsza Specjalistka BHP i Ochrony Środowiska

LOTTE Wedel

LOTTE Wedel

Jana Zamoyskiego 28/30

Praga-Południe

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Dbanie o formalno-prawną zgodność wszystkich aspektów BHP i Ochrony Środowiska firmy z obowiązującymi przepisami.

 • Dawanie wytycznych z zakresu BHP i Ochrony Środowiska podczas projektów inwestycyjnych i akceptowanie proponowanych rozwiązań.

 • Udział w tworzeniu i ocenie założeń dotyczących modernizacji zakładu albo jego części, w tym nowych instalacji, maszyn i urządzeń, a także w odbiorach maszyn i urządzeń.

 • Wykonywanie działań służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Odpowiedzialność za terminowe i rzetelne składanie wszystkich obowiązujących prawnie raportów dotyczących ochrony środowiska.

 • Organizowanie efektywnej gospodarki odpadami. Współpraca z podmiotami gospodarującymi odpadami w zakresie prawidłowego zarządzania odpadami oraz nowych możliwości zagospodarowania odpadów wytwarzanych na terenie fabryki.

 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub środowiska naturalnego, w zakresie organizowania tych pomiarów oraz uzgadniania sposobów ochrony pracowników i środowiska przed tymi czynnikami

 • Udział w opracowywaniu zakładowych regulaminów, zarządzeń i ogólnych instrukcji dotyczących BHP i Ochrony Środowiska oraz w ustalaniu zadań w tym zakresie dla osób kierujących pracownikami

 • Prowadzenie grup projektowych

 • Nadzór nad pracą pracowników LOTTE Wedel i kontraktorów

 • Prowadzenie zagadnień z zakresu ochrony środowiska

 • Popularyzacja zagadnień BHP i Ochrony Środowiska w firmie LOTTE Wedel

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe BHP lub ochrona środowiska i studia podyplomowe w zakresie BHP lub ochrona środowiska

 • Doświadczenie minimum 2 lata w służbie BHP w zakładzie produkcyjnym

 • Język angielski w stopniu komunikatywnym

 • Biegła znajomość obowiązujących przepisów dotyczących BHP i Ochrony Środowiska

 • Uprawnienia BHP

 • Znajomość technik WCM: 5S, TPM, SMED, Kaizen

 • Umiejętność zarządzania projektami

 • Umiejętność pracy jako członek zespołu w zintegrowanym środowisku produkcyjnym

 • Umiejętność prowadzenia szkoleń

 • Pasja w ciągłym doskonaleniu

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • owoce

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • firmowa drużyna sportowa

 • preferencyjne pożyczki

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • wyprawka dla dziecka

 • paczki świąteczne

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • inicjatywy dobroczynne

 • jeden krótszy dzień pracy

 • dostęp do nowości Wedla

 • dofinansowanie do posiłków

 • karty wstępu do ZOO

 • udogodnienia dla OzN