Starszy Specjalista/ Starsza Specjalistka BHP

LOTTE Wedel

LOTTE Wedel

Jana Zamoyskiego 28/30

Praga-Południe

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Dbanie o formalno-prawną zgodność wszystkich aspektów BHP firmy z obowiązującymi przepisami

 • Dawanie wytycznych z zakresu BHP podczas projektów inwestycyjnych i akceptowanie proponowanych rozwiązań

 • Udział w tworzeniu i ocenie założeń dotyczących modernizacji zakładu albo jego części, w tym nowych instalacji, maszyn i urządzeń, a także w odbiorach maszyn i urządzeń

 • Wykonywanie działań służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Udział w opracowywaniu zakładowych regulaminów, zarządzeń i ogólnych instrukcji dotyczących BHP oraz w ustalaniu zadań w tym zakresie dla osób kierujących pracownikami.

 • Udział w kontrolach warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP

 • Bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń

 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z tych ustaleń, a także kontrola ich realizacji.

 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP

 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu różnych form popularyzacji problematyki BHP

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie BHP

 • Wiedzę i uprawnienia z zakresu BHP

 • Doświadczenie zawodowe związane z BHP

 • Kwalifikacje formalne zgodnie z wymogami prawa na tym stanowisku

 • Znajomość specyfiki bhp w budynkach użyteczności publicznej (tj. obiekty takie jak: urzędy; szkoły; obiekty sportowe; sklepy wielkopowierzchniowe etc.)

 • Chęć rozwoju w zakresie specyfiki BHP w zakładzie produkcyjnym

 • Komunikatywną znajomość języka angielskiego

 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office

 • Bardzo dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne, umiejętność przekazywania wiedzy i wywierania wpływu

 • Umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • owoce

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • firmowa drużyna sportowa

 • preferencyjne pożyczki

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • wyprawka dla dziecka

 • paczki świąteczne

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • inicjatywy dobroczynne

 • jeden krótszy dzień pracy

 • dostęp do nowości Wedla

 • dofinansowanie do posiłków

 • karty wstępu do ZOO

 • udogodnienia dla OzN